Ngành xây dựng 'khốn đốn', một doanh nghiệp bất ngờ báo lợi nhuận 'nhảy vọt' 6 lần

Cập nhật: 09:02 | 06/02/2023 Theo dõi KTCK trên

Công ty CP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) vừa có năm 2022 "bội thu", cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt 362 tỷ đồng, tăng 6 lần so với năm trước.

Lộ diện 'quân bài tẩy' kéo Fecon (FCN) khỏi đà giảm tốc về lợi nhuận

Kể từ năm 2020 đến nay, ngành xây dựng gặp vô vàn khó khăn (giá nguyên vật liệu tăng phi mã, đơn hàng ít ỏi, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, tình trạng nợ đọng diễn ra khắp nơi,..). Nhiều doanh nghiệp xây dựng đã chứng kiến tình hình kinh doanh sa sút. Trong bối cảnh đó, CSC đột khởi thành "ngôi sao trẻ" với sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu.

COTANA
Giai đoạn 2020-2022, COTANA đạt mức tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu tăng gấp 10 lần. Ảnh minh hoạ

Nhìn lại năm 2022, đỉnh cao doanh thu của CSC rơi vào quý II và quý III. Sang quý IV, khi thị trường bất động sản trở nên trầm lắng, doanh thu của công ty cũng suy giảm. Cụ thể, doanh thu quý IV giảm 47%, còn 226 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 62%, còn 43 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm 6,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước xuống còn 19%.

Quý này, lợi nhuận trước thuế của CSC chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 64%; lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong năm 2022.

Tuy vậy, nhờ kết quả ấn tượng trong 2 quý liền trước, lũy kế cả năm 2022, doanh thu của CSC vẫn lên tới 1.733 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2021.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của CSC đạt 36%, tăng mạnh so với mức 21% của năm trước - mức biên lợi nhuận rất cao so với nhiều doanh nghiệp xây dựng khác.

Kết thúc năm 2022, CSC bỏ túi 456 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh 5,8 lần so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 362 tỷ đồng, tăng 6 lần so với năm trước.

Năm 2022, CSC đã lập kỷ lục cả về doanh thu và lợi nhuận. So với mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.148 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 300 tỷ đồng, CSC đã hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và vượt 52% mục tiêu lợi nhuận.

Nhờ nguồn lợi nhuận dồi dào nên năm 2022, dòng tiền kinh doanh của CSC khá đẹp khi dương 270 tỷ đồng. Vì vậy, công ty giảm được quy mô dòng tiền đi vay, giảm 39%, còn 492 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm dương 33 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 265 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Cùng với kết quả doanh rực rỡ, năm 2022, CSC cũng đã cải thiện tương đối tốt tình hình tài chính. Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả đạt 1.600 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Công ty đã giảm dư nợ vay 40%, còn 359 tỷ đồng, chỉ chiếm 15% tổng nguồn vốn.

Trong cơ cấu nợ phải trả của CSC, chiếm 55% là khoản phải trả (phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn), đạt 812 tỷ đồng. Về bản chất, đây là khoản tiền/giá trị doanh nghiệp chiếm dụng được của đối tác.

Với vốn chủ sở hữu đạt 797 tỷ đồng, tăng 88%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đưa về mức 2 lần, cải thiện mạnh so với mức 4,56 lần của đầu năm.

Về tài sản, tổng tài sản của CSC tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 2.398 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Điểm trừ là doanh nghiệp duy trì tỷ trọng hàng tồn kho trong cơ cấu tổng tài sản tương đối cao - chiếm 65%, đạt 1.570 tỷ đồng.

Yến Thanh

Tin cũ hơn
Xem thêm