Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung quy định về hoạt động cho vay qua các phương tiện điện tử

Cập nhật: 05:33 | 24/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng Nhà nước dự kiến bổ sung các quy định về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này.

Kỳ vọng ngân hàng sớm đẩy nhanh gói hỗ trợ 2% lãi suất

Xét xử cựu giám đốc ngân hàng cùng 14 bị cáo gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử.

Theo lý giải của NHNN, cơ sở về hoạt động cho vay qua phương tiện điện tử được quy định tại Điều 97 Luật Các tổ chức tín dụng thì TCTD được thực hiện các hoạt động kinh doanh qua việc sử dụng các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của NHNN về quản lý rủi ro và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định này cũng nhằm phù hợp với đề nghị của TCTD và phù hợp với chủ trương Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến năm 2030 của Thống đốc NHNN tại Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021.

Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung các quy định về hoạt động cho vay sử dụng các phương tiện điện tử
Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung các quy định về hoạt động cho vay sử dụng các phương tiện điện tử

Cũng theo NHNN, để tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử của TCTD đối với khách hàng, dự thảo Thông tư bổ sung một điều quy định chung về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác cho phù hợp với hình thức cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử.

Đồng thời, cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử khác cho vay bằng phương tiện truyền thống ở hình thức cho vay. Do đó, cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Luật Các TCTD, Thông tư 39, các quy định của pháp luật liên quan và các quy định nội bộ của TCTD

Theo đó, Điều 24a được đề xuất bổ sung sau Điều 24 của Dự thảo Thông tư như sau: TCTD thực hiện cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của TCTD.

TCTD thực hiện cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải thực hiện quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro các quy trình nghiệp vụ được thực hiện tự động hóa, trong đó cần áp dụng các mô hình giám sát rủi ro và cảnh báo sớm để kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận.

Trường hợp để nhận biết và xác minh khách hàng vay vốn qua việc sử dụng các phương tiện điện tử, TCTD phải có biện pháp, hình thức công nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với các thông tin, yếu tố sinh trắc học tương ứng trên các giấy tờ tùy thân gắn với khách hàng hoặc với dữ liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức cung ứng dịch vụ định danh và xác thực điện tử được cấp phép hoặc với thông tin tại kho dữ liệu khách hàng của TCTD.

TCTD phải lưu giữ, bảo quản hồ sơ cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử, đảm bảo an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ và cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết.

Theo An Ninh Thủ Đô