Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Cập nhật: 11:22 | 28/03/2024 Theo dõi KTCK trên

Nam A Bank (HOSE: NAB) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Cụ thể: Nâng bậc xếp hạng chất lượng tài sản từ B3 lên B2; Nâng bậc xếp hạng về lợi nhuận và các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1

Về quy mô tổng tài sản, trong suốt năm năm qua, Nam A Bank đã có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, trung bình hơn 22% mỗi năm.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ
Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng đã có những cải thiện đáng kể thông qua kiểm soát nợ xấu. Theo tiêu chí đánh giá nợ xấu của Moody’s (bao gồm nợ xấu trên BCTC và nợ xấu trên VAMC), năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank là 3,3% - tương ứng với xếp hạng của Moody’s là Caa1.

Đánh giá cùng kỳ năm 2022, Nam A Bank nâng hạng lên B3, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,5% xuống 2,9% (bao gồm cả nợ xấu tại VAMC). Mới nhất (tháng 2 năm 2024), Moody’s tiếp tục nâng xếp hạng cho Nam A Bank lên B2, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,1% (Nam A Bank đã xoá sạch nợ xấu tại VAMC).

Về mặt chất lượng lợi nhuận và các chỉ số có khả năng sinh lời, tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản hữu hình của ngân hàng ở năm 2020 Nam A Bank được Moddy’s đánh giá ở mức B3. Mức B3 này được cải thiện xuyên suốt qua các năm. Cụ thể kỳ đánh giá năm 2022 mức đánh giá tín nhiệm được Moddy’s nâng bậc xếp hạng lên B2 . Trong đánh giá mới nhất vào tháng 2/2024, Moddy’s lại tăng thêm 1 bậc trong đánh giá tín nhiệm chất lượng lợi nhuận và các chỉ số có khả năng sinh lời của Nam A Bank ở mức B1.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ
Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của Nam A Bank trong năm 2023

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng Moody’s vẫn giữ mức đánh giá “triển vọng ổn định” với Nam A Bank cho thấy mức độ tin cậy của tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế với hoạt động của Nam A Bank.

Trước kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCD) năm 2024, Nam A Bank đã công bố dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2024, với mục tiêu lợi nhuận đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trước đó, ngân hàng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 3.304 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng dự thảo về việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Trong đó, Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Đối với ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn thành tăng vốn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 11,96%, tăng 0,8 điểm % so với cuối năm 2023.

Tân binh sàn HOSE Nam A Bank tiết lộ kế hoạch kinh doanh trong năm 2024

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) được ban lãnh đạo chia sẻ tại tọa đàm ...

Cổ phiếu NAB bật tăng mạnh trong ngày lên HOSE, Nam Á Bank "rục rịch" phát hành 264,5 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) là cổ phiếu ngân hàng duy nhất được HOSE chấp thuận đăng ký ...

Tân binh sàn HOSE Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, dự chia cổ tức 25%

Cuộc đại hội năm nay của Nam A Bank sẽ thảo luận những vấn đề như báo cáo kết quả hoạt động, bàn phương án ...

PV