Năm 2022, Gỗ Đức Thành (GDT) hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu

Cập nhật: 09:57 | 30/01/2023 Theo dõi KTCK trên

Năm 2022, Gỗ Đức Thành (GDT) đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118 tỷ đồng. Cả năm 2022, GDT mới hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2022. Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần của GDT đạt 97 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Gỗ Đức Thành (GDT) hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu

Doanh thu tài chính đạt 3,3 tỷ đồng, giảm 21%; trong khi chi phí tăng 5 lần lên 4,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 29% và chi phí quản lý nhích nhẹ lên gần 5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế GDT chỉ 18 tỷ đồng, giảm 20% và lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của GDT đạt 399 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 133 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 33,33%, tăng đáng kể so với năm trước là 29,88%.

Trong năm, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, đạt 15 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng gần 3 lần lên lên 10 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24% lên 18 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 43% lên 33 tỷ đồng.

Dù vậy, kết năm 2022, lợi nhuận trước thuế của GDT vẫn đạt 86 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Năm 2022, GDT đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của GDT đạt 406 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 160% lên 22,1 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 73,6% xuống 24 tỷ đồng; ác khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,4 lần, đạt 115 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 3%, đạt 97 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 112 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm mạnh, giảm 50%, còn 30 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vào ngày cuối năm 2022 đạt 294 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 94 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của GDT không tốt như năm trước, âm 7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (102 tỷ đồng). Song nhờ thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ cho đơn vị khác, dòng tiền đầu tư dương 102 tỷ đồng, đủ để cân đối hoạt động và tăng cường chi trả nợ gốc vay (150 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước). Lưu chuyển tiền thuần trong năm vẫn dương 12 tỷ đồng, giúp nâng tiền và các khoản tương đương tiền lên 22 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Chỉ thực hiện hơn 10% kế hoạch lợi nhuận 2022, HQC lần thứ 8 'thất hứa' với cổ đông

Năm 2022, dù lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 4,3 lần so với năm trước - tốt nhất kể từ 2019, song Công ty CP ...

Cổ phiếu ngành phân bón được định giá thế nào trong năm 2023?

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán SSI - SSI Research, ngành phân bón năm 2023 sẽ khó có thể thuận lợi như năm ...

Ông nội muốn “sang tay” 28 triệu cổ phiếu VIB cho cháu trai?

Ông Đỗ Xuân Thụ, bố của ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), đăng ký bán ...

Quỳnh Nga