Năm 2022 của Kosy (KOS): Doanh thu lập đỉnh, lợi nhuận chạm đáy

Cập nhật: 16:30 | 02/02/2023 Theo dõi KTCK trên

Dù doanh thu năm 2022 của Công ty CP Kosy (HOSE: KOS) cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.343 tỷ đồng, song do các loại chi phí đều gia tăng đáng kể nên lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn 22 tỷ đồng.

Đất Xanh Services (DXS): Lợi nhuận giảm 40%, thực hiện chỉ 1/4 kế hoạch năm

Quý IV/2022, doanh thu thuần hợp nhất của KOS tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 327 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 2,3 lần, đạt 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành quả này đã nhanh chóng bị đà tăng của chi phí bào mòn.

Doanh thu tài chính quý này đạt 26 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ; trong khi đó, chi phí tài chính tăng 2,6 lần, đây 29 tỷ đồng. Đã vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 26%, đạt 10 tỷ đồng; công ty cũng phát sinh khoản lỗ khác 4,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của KOS giảm 18%, còn 8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 71%, còn 2 tỷ đồng. Đây là lợi nhuận quý sau thuế thấp nhất trong 2 năm qua.

Kosy

Kết quả kinh doanh năm 2022 của KOS không thực sự tốt khi doanh thu lập đỉnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại chỉ 22 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước và bằng 10% kế hoạch năm. Ảnh minh hoạ

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của KOS đạt 1.343 tỷ đồng, tăng 21%, cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận gộp đạt 146 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,9%, tăng đáng kể so với mức 4,5% của năm trước.

Trong năm, danh thu tài chính giảm 25%, đạt 35 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng tới 3,8 lần, đạt 99 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 69%, đạt 42 tỷ đồng. Đồng thời, công ty phải gánh thêm khoản lỗ khác 5 tỷ đồng.

Bởi vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 6%, đạt 32 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 22 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước.

Năm 2022, KOS đặt mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 84% mục tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KOS đạt 4.838 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho đạt 2.288 tỷ đồng, tăng 75%, tập trung tại các dự án bất động sản dở dang gồm: Kosy Sông Công (111 tỷ đồng), Kosy Lào Cai (432 tỷ đồng), Kosy Bắc Giang (360 tỷ đồng), Kosy Gia Sàng 11 (445 tỷ đồng), Kosy Hà Nam (681 tỷ đồng)…

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11%, đạt 956 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.251 tỷ đồng, tăng 62%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,11 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 khá xấu khi âm 551 tỷ đồng – là năm âm thứ 7 liên tiếp, do tăng tồn kho (984 tỷ đồng), chi trả lãi vay (97 tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, KOS vẫn miệt mài mua sắm tài sản (182 tỷ đồng) nên tất yếu dòng tiền vay/trả tăng rất mạnh, đạt 1.522 tỷ đồng/726 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,7 lần và 20%. Đây chính là nguyên nhân khiến chi phí tài chính tăng vọt trong năm 2022

Thảo Nguyên