Cần biết:

Năm 2020, lương và phụ cấp giáo viên sẽ tăng nhiều nhất từ trước đến nay

Cập nhật: 10:47 | 08/11/2019

TBCKVN - Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIV. Theo đề xuất tại Nghị quyết này, lương cơ sở năm 2020 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được tăng lên mức 1,6 triệu đồng từ ngày 01/7/2020.

nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay

Chính sách đặc thù tuyển dụng công chức với dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn

nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay

Những trường hợp người lao động không làm việc vẫn hưởng 100% lương

nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay

Lao động học việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay
Ảnh minh họa

Có thể thấy, nếu đề xuất này được thông qua, lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng 110.000 đồng/tháng so với năm 2019 và là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong những năm vừa qua. Với mức tăng này, lương và các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở của giáo viên cũng sẽ tăng lên đáng kể, có thể nói tăng nhiều nhất từ trước đến nay.

Thứ nhất, hiện nay, mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, cụ thể như sau:

- Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

- Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

- Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

- Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ Tài chính, Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo.

Thứ hai, Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương lương cơ sở x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Đặc biệt đáng chú ý, dự kiến từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở mới sẽ tăng nhiều nhất trong vòng 8 năm qua, nên dẫn đến Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng đối với nhà giáo cũng tăng tương ứng, tăng hơn 7,38% so với quy định hiện hành (Xem chi tiết tại đây).

Dưới đây là bảng cụ thể như sau:

Mức lương đối với giáo viên các cấp khi lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng

nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay
nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay
nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay

Bên cạnh việc tăng lương theo bảng trên, các khoản phụ cấp của giáo viên các cấp cũng được tăng tương ứng. Cụ thể:

nam 2020 luong va phu cap giao vien se tang nhieu nhat tu truoc den nay

Thu Uyên