Môi trường Đô thị Đà Nẵng điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2021

Cập nhật: 08:00 | 10/08/2022 Theo dõi KTCK trên

Thay vì thanh toán cổ tức 2021 vào ngày 7/9/2022 như công bố trước đó, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (mã chứng khoán: DNE) vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức.

Ngày 9/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng tải Nghị quyết 09/NQ-HĐQT của DNE về điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức 2021.

Theo đó, Hội đồng quản trị DNE quyết nghị điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 24/8/2022.Thời gian trả cổ tức bắt đầu từ ngày 20/9/2022, với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng). Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty (471 Núi Thành, Đà Nẵng).

Trước đó, DNE từng công bố thông tin ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền là 8/8/2022. Ngày thanh toán cổ tức là 7/9/2022.

Số liệu giao dịch cổ phiếu DNE trong thời gian qua (Nguồn: Hnx)
Số liệu giao dịch cổ phiếu DNE trong thời gian qua (Nguồn: Hnx)

Báo cáo tài chính 2021 của DNE thể hiện, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 254,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2020. Tương tự, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm nhẹ so với năm trước (12,2 tỷ đồng so với 13,4 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 10,7 tỷ đồng (năm 2020 đạt 12,1 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 9,2 tỷ đồng.

Vào cuối kỳ báo cáo, số nợ phải trả của DNE vẫn vượt số vốn chủ sở hữu (80,5 tỷ đồng so với 76,5 tỷ đồng). Trong đó, phần lớn nợ phải trả là trong ngắn hạn.

3 tháng trúng 7 gói thầu ở Đà Nẵng

Theo tìm hiểu của Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu tại các quận huyện ở TP Đà Nẵng. Tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 240,6 tỷ đồng.

Có giá trị lớn nhất là gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh công cộng theo phân cấp trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2022-2024 (1-4-2022 đến 31-12-2024). Gói này có giá trúng thầu hơn 86,6 tỷ đồng và chỉ có một mình DNE tham gia dự thầu.

Môi trường Đô thị Đà Nẵng điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2021
Tài liệu của Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cho thấy DNE thường thắng thầu theo kiểu "một mình một chợ", nghĩa là chỉ duy nhất công ty này tham gia

Một số gói thầu lớn khác có thể kể đến: Thuê dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Thanh Khê thời gian 30 tháng (từ ngày 1/7/2022 đến ngày 31/12/2024; giá trúng thầu hơn 45 tỷ đồng); Gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh công công theo phân cấp trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2024 (từ 1/7/2022 đến 31/12/2024; giá trị trúng thầu hơn 42,4 tỷ đồng).

Gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh công cộng theo phân cấp trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2022-2024 (Từ 1/5/2022 đến 31/12/2024; giá trúng thầu hơn 34,2 tỷ đồng); Gói thâu Thuê dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thời gian 30 tháng (từ 1/7/2022 đến 31/12/2024; giá trúng thầu hơn 28,8 tỷ đồng)…

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng hiện có vốn điều lệ hơn 57,7 tỷ đồng. Cổ phiếu DNE có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCom ngày 5/4/2017. Ngày 9/8, cổ phiếu DNE giảm mạnh về giá 10.300 đồng (giảm hơn 6,3%).

Trong danh sách cổ đông lớn của DNE ở thời điểm cuối năm 2021, UBND TP Đà Nẵng nắm hơn 29,4 tỷ đồng vốn góp; Công ty CP Môi trường Việt Nam năm hơn 7,7 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Tuấn nắm xấp xỉ 4 tỷ đồng; còn lại là các cổ đông khác.

Cao Thái