Lợi nhuận Vinachem và các đơn vị thành viên trong năm 2020 ra sao?

Cập nhật: 14:44 | 18/01/2021 Theo dõi KTCK trên

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2021. Lợi nhuận Vinachem và các đơn vị thành viên như CSM, BFC, LIX, SRC, NET đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số trở lên.

Vinhomes và Nhà Đà Nẵng tiếp đà tăng trưởng, Đất Xanh dự báo thoát lỗ từ quý IV/2020

“Sức khỏe” Bảo hiểm Quân đội (MIC) ra sao trước khi chuyển sàn sang HoSE?

loi nhuan vinachem va cac don vi thanh vien trong nam 2020 ra sao
Lợi nhuận Vinachem và các đơn vị thành viên trong năm 2020 ra sao?

Báo cáo của Vinachem cho thấy, năm 2020, các đơn vị thuộc Vinachem đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, Đó là khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác. Các yếu tố như thời tiết diễn biến bất lợi (mưa đá ở miền Bắc; hạn hán tại Tây Nguyên, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long) đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác, giảm nhu cầu phân bón.

Bên cạnh đó, việc cân đối nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là khó khăn lớn đối với Vinachem.

Kết thúc năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế (không tính 4 đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ về xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương) đạt 29.661 tỷ đồng, bằng 85,9% kế hoạch năm, bằng 89,3% so với năm 2019.

Doanh thu năm 2020 của Tập đoàn đạt 32.564 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm, giảm 7,3% so với năm 2019. Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.468 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/ người/ tháng. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 1.687 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm, tăng 12,8% so với năm 2019.

Một số đơn vị có lợi nhuận tăng cao, gồm: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) tăng 63,1%, CCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) tăng 42,7%, CTCP Bột giặt LIX (HOSE: LIX) tăng 29,4% so với thực hiện năm 2019.

CTCP Hóa chất Việt trì (HNX: HVT) giảm 36,5%; CTCP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng lỗ 256% so với thực hiện năm 2019.

Doanh thu của 2 Công ty liên doanh mà Tập đoàn trực tiếp tham gia góp vốn là: 5.881 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm của 2 công ty lần là: Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước lãi sau thuế đạt 265 tỷ đồng, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2019; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 269 tỷ đồng, bằng 170% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số công ty liên kết, có kết quả doanh thu và lợi nhuận như sau: CTCP Cao su Sao vàng (HOSE: SRC) doanh thu đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 44% và lợi nhuận đạt 90 tỷ đồng, tăng 76% so với thực hiện năm 2019; CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) có doanh thu đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận đạt 138 tỷ đồng, tăng 60% so với thực hiện năm 2019.

CTCP XNK Hóa chất Miền Nam có doanh thu đạt 505 tỷ đồng, giảm 6% và lợi nhuận đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 58% so với thực hiện năm 2019; CTCP Vật tư & XNK Hóa chất có doanh thu đạt 135 tỷ đồng, giảm 19% và lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng, tăng 96% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 3,03 triệu tấn phân bón các loại; 3,1 triệu chiếc lốp ô tô; 2,265 triệu kWh ắc quy; gần 280 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 476,5 triệu USD, đạt 75% so với kế hoạch năm. Trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 291,7 triệu USD, tăng 3% so với năm 2019; nhập khẩu đạt 184,8 triệu USD, giảm 19% so với năm 2019.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong năm 2020 đạt 396 tỷ đồng, bằng 74,3% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm.

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, năm 2020, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ.

Tập đoàn đã phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà đất tại 03 đơn vị thực hiện cổ phần hóa là Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các bước thoái vốn tại 05 đơn vị: CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, CTCP Hơi kỹ nghệ Que hàn, CTCP Cảng đạm Ninh Bình, CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Phương Thảo