Lợi nhuận Ocean Group giảm sâu sau soát xét bán niên

Cập nhật: 15:42 | 27/08/2020 Theo dõi KTCK trên

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – Mã: OGC) đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Coteccons tiếp tục bị phạt và truy thu thuế cho kỳ thanh tra 2019

Lịch trả cổ tức tuần cuối tháng 8/2020: Mưa tiền mặt SST, bão cổ phiếu VTP

loi nhuan ocean group giam sau sau soat xet ban nien
Lợi nhuận Ocean Group giảm sâu sau soát xét bán niên. (Ảnh minh họa)

Theo đó, sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế của Ocean Group bốc hơi 111 tỷ đồng xuống còn 128 tỷ đồng, tức giảm 46% so với báo cáo tự lập.

Nguyên nhân do công ty trích lập bổ sung dự phòng đối với khoản công nợ phải thu hỗ trợ vốn sau khi đánh giá lại về việc bù trừ nghĩa vụ phải trả của công ty cho các đối tượng trong giao dịch khác.

Công ty cho biết việc trích lập dự phòng bổ sung sẽ đảm bảo tính thận trọng hơn theo các nguyên tắc kế toán và phù hợp với tình hình thực tế của các khoản công nợ.

Căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét thì các khoản ghi nhận thêm trích lập dự phòng nằm ở khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác gần 36 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 92 tỷ đồng.

Trên báo cáo soát xét của Ocean Group, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Tại ngày 30/6, công ty có các khoản nợ phải thu, góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư đang được trình bày trên khoản mục "Phải thu ngắn hạn khác", "Trả trước cho người bán ngắn hạn", "Trả trước cho người bán dài hạn" và "Tài sản thiếu chờ xử lý" với số tiền nợ gốc sau khi bù trừ với số dư phải trả và dự phòng gần 197 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi.

Bên cạnh đó, tại ngày 30/6, công ty có các khoản cho vay, hỗ trợ vốn và các khoản phải thu về lãi vay, chi phí sử dụng vốn và các khoản đầu tư khác đã quá hạn thanh toán với giá trị 227 tỷ đồng sau khi trích lập dự phòng.

Như vậy tổng số tiền liên quan đến các khoản phải thu kiểm toán loại trừ về khả năng có thể thu hồi lên đến 424 tỷ đồng.

Thu Thủy