Lỗ thêm gần 50 tỷ đồng hậu kiểm toán, Danameco (DNM) nói gì?

Cập nhật: 17:01 | 09/06/2023 Theo dõi KTCK trên

Sau nhiều lần quá hạn dẫn đến cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, Tổng công ty CP Y tế Danameco cuối cùng cũng công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022, với điểm đáng chú ý là khoản lỗ "phình to" thêm gần 50 tỷ đồng.

Theo báo cáo này, năm 2022, Danameco lỗ hơn 100,1 tỷ đồng, trong khi năm 2021 doanh nghiệp này vẫn có lãi 24,8 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau một năm, lợi nhuận sau thuế của DNM giảm đến 503%.

Đáng chú ý, số liệu trước kiểm toán của DNM ghi nhận khoản lỗ chỉ ở mức 51,6 tỷ đồng. Sau kiểm toán, khoản lỗ này phình to thêm gần 50 tỷ đồng.

Theo giải trình, Danameco cho biết tại thời điểm lập BCTC 2022, doanh nghiệp chưa kịp thời rà soát hết tất cả chi phí trong năm và sai lệch cách hạch toán do có sự thay đổi về nhân sự quản lý. Sau khi nộp BCTC quý IV/2022, công ty đã rà soát lại toàn bộ chi phí, giá thành, giá vốn và điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, công ty điều chỉnh tăng khấu hao và chỉnh lại khấu hao các năm trước của tài sản cố định. Cuối cùng, Danameco điều chỉnh lãi vay cá nhân và đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ kế toán.

Năm 2022, doanh thu của Danameco chỉ đạt 321,2 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch và giảm đến 42% so với kết quả năm 2021. Nợ phải trả đang là 347,3 tỷ đồng, cao gấp 8,2 lần vốn chủ sở hữu, đa số là nợ trong ngắn hạn.

Hậu kiểm toán, Danameco lỗ thêm gần 50 tỷ đồng
Hậu kiểm toán, Danameco lỗ thêm gần 50 tỷ đồng

Đáng chú ý, tại BCTC kiểm toán năm 2022 vừa công bố của DNM, cơ quan kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt cho biết không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho vào ngày 31/12/2022, vì thời điểm đó đơn vị chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu ngắn hạn khách hàng tại thời điểm 31/12/2022 là 17,94 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của DNM đã bao gồm giá vốn hàng bán với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng; doanh thu tương ứng với giá vốn này được phản ánh vào kết quả kinh doanh năm 2021. Cơ quan kiểm toán nhận định, việc ghi nhận các giao dịch phát sinh như trên là chưa phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Danameco cho biết vào cuối năm 2022, Danameco đã nỗ lực làm thư xác nhận công nợ khách hàng nhưng do nhiều khía cạnh, phản hồi từ bên khách hàng là một số công ty và bệnh viện thay đổi nhân sự nên chưa kịp thời ký xác nhận công nợ tại thời điểm ra BCTC 2022. Tổng CTCP Y tế Danameco sẽ khắc phục, đôn đốc khách hàng ký thư xác nhận vào kỳ BCTC tiếp để chứng minh công nợ phải thu đúng với con số trên BCTC.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã bao gồm giá vốn hàng bán với số tiền hơn 5.8 tỷ đồng, doanh thu tương ứng với giá vốn này được ghi nhận năm 2021 và công ty đã phát hành hóa đơn, lập biên bản giao nhận, nghiệm thu hàng hóa và ghi nhận doanh thu bán hàng trong năm 2022 với số tiền hơn 49 tỷ đồng.

Do các đối tác đặt hàng với số lượng lớn, để đảm bảo chắc chắn cho việc thực hiện hợp đồng, kế toán đã xuất hóa đơn và làm các thủ tục giao nhận để thu tiền hàng. Thực tế, hàng vẫn nằm tại kho của Danameco và lập hồ sơ gửi hàng tại kho. Các khách hàng này sau đó đã nhận đủ số hàng theo đúng hóa đơn đã xuất, kế toán đang ghi nhận doanh thu tại thời điểm xuất hóa đơn và giá vốn tại các thời điểm hàng thực tế đi ra khỏi kho.

Danameco cho biết đang rà soát lại các hồ sơ này và có hướng điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định chuyển cổ phiếu DNM vào hiện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022. Theo đó, cổ phiếu DNM của Danameco chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Xin “khất” báo cáo kiểm toán, Danameco đang làm ăn ra sao?

Đến hạn chót là ngày 31/3/2023, Tổng công ty CP Y tế Danameco (Danameco, HNX: DNM) vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm ...

Vì sao cổ phiếu DNM của Danameco bị duy trì diện cảnh báo?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có quyết định duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DNM của Tổng công ty ...

Cổ phiếu DNM của "ông lớn" thiết bị y tế Đà Nẵng - Danameco bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu DNM của Tổng công ty CP Y tế Danameco từ ...

Cao Thái

Tin cũ hơn
Xem thêm