Licogi 16 (LCG) phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Cập nhật: 09:02 | 27/07/2021 Theo dõi KTCK trên

Hội đồng quản trị CTCP Licogi 16 (Mã: LCG) vừa thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ACV được xem xét sử dụng lợi nhuận sau thuế để tăng vốn điều lệ

OCB chuẩn bị tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 274 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Cụ thể, Licogi 16 dự kiến phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu LCG trong quý 3 hoặc quý 4/2021 để trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 8 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại báo cáo tài tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán hơn 416 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Licogi 16 sẽ chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 17% so với giá cổ phiếu LCG chốt phiên 26/7 (12.000 đồng/cổ phiếu).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 115.248.172 : 50.000.000 (sở hữu 115.248.172 cổ phiếu được quyền mua thêm 50 triệu cổ phiếu mới).

Số tiền 500 tỷ đồng huy động được dự kiến sẽ được dùng cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân, góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai và thanh toán nợ vay của công ty.

5509-lcg
Phương án sử dụng vốn của LCG. (Nguồn: LCG)

Phần huy động vốn thiếu hụt so với dự kiến sẽ được Licogi 16 cân nhắc riêng lẻ theo tuần tuần tự hoặc đồng thời các giải pháp gồm sử dụng vốn tự có của công ty, bổ sung vốn vay từ ngân hàng, tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn dự án, phát hành trái phiếu hoặc các giải pháp khác phù hợp theo quy định.

Nếu thành công qua 2 đợt phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Licogi 16 tăng từ 1.172 tỷ đồng lên 1.760 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng nợ đi vay của Licogi 16 hơn 1.113 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng, giảm 18% so với đầu năm và chiếm khoảng 17% trong tổng nguồn vốn hơn 6.366 tỷ đồng của công ty.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Licogi 16 ghi nhận doanh thu đạt 1.306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 65% so với cùng kỳ năm trước.

5828-lcg-1
Diễn biến giá cổ phiếu LCG từ đầu năm tới nay

Lâm Tuyền