Lịch trả cổ tức tuần mới (từ 20 - 26/7): "Mưa" tiền từ gần 50 doanh nghiệp

Cập nhật: 09:54 | 19/07/2020 Theo dõi KTCK trên

Tuần mới từ 20/7 đến 26/7/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng trên HNX, HOSE và UPCOM.    

Ảnh hưởng nặng bởi COVID-19, Sasco báo lãi quý II giảm 79%

Hòa Phát đã khắc phục xong sự cố hỏa hoạn tại gang thép Dung Quất

4933 2020 cy tyc

Lịch trả cổ tức tuần mới (20/7-26/7/2020).

(Ảnh minh họa)

Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (UPCOM – Mã: FBC), kế hoạch trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 35% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 3.500 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là ngày 21/7 và ngày 22/7. Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FBC dự chi 12,95 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty cho biết nguồn vốn thanh toán lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 12/8 tới đây.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tuần tới còn có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ từ 15% trở lên. Gồm: Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc; Cao su Thống Nhất; Công trình Đô thị Bến Tre (Mã: BTU); Cát Lợi CLC; Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2).

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt tới đây là ngày 27/7, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 24/7.

Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức đợt 3 năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ lần lượt là 5% và 10%. Như vậy, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng.

Với gần 76,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thiên Long dự chi khoảng 114 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:

Nguồn: Tổng hợp từ VNDirect

STT

Mã CK

Sàn

Hình thức chi trả

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

Nội dung chi tiết

1

VND

HOSE

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

29/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp)

2

VNS

HOSE

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp)

3

SSI

HOSE

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp)

4

MQB

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (230 đ/cp)

5

DGW

HOSE

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp)

6

CVH

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (600 đ/cp)

7

SKN

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

06/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (511 đ/cp)

8

LCW

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

18/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (10 đ/cp)

9

VPW

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

20/07/2020

21/07/2020

20/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (225.2 đ/cp)

10

VDB

UPCOM

Cổ tức bằng cổ phiếu

21/07/2020

22/07/2020

Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:30

11

HPT

UPCOM

Cổ tức bằng cổ phiếu

21/07/2020

22/07/2020

Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:10

12

PCE

HNX

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

29/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1200 đ/cp)

13

PTP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

30/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp)

14

VDB

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (3281 đ/cp)

15

TNC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp)

16

BSL

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

03/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1300 đ/cp)

17

DRI

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

06/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (400 đ/cp)

18

BWS

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

07/08/2020

Trả cổ tức đợt 1/2020 (800 đ/cp)

19

SCD

HOSE

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

10/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp)

20

DSP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

10/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp)

21

THU

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (640 đ/cp)

22

KHP

HOSE

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức đợt 2/2019 (200 đ/cp)

23

HPT

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp)

24

FBC

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (3500 đ/cp)

25

VIP

HOSE

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

13/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp)

26

PJS

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

21/07/2020

22/07/2020

18/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (550 đ/cp

27

BTU

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

22/07/2020

23/07/2020

31/07/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp)

28

IDC

HNX

Cổ tức bằng tiền

22/07/2020

23/07/2020

06/08/2020

Trả cổ tức đợt 2/2019 (300 đ/cp)

29

SHS

HNX

Cổ tức bằng tiền

22/07/2020

23/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1200 đ/cp)

30

LM8

HOSE

Cổ tức bằng tiền

22/07/2020

23/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp)

31

GSP

HOSE

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

05/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1300 đ/cp)

32

PWS

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

05/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (550 đ/cp)

33

DNA

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

05/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp)

34

CLC

HOSE

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

07/08/2020

Trả cổ tức đợt 2/2019 (2000 đ/cp)

35

GIC

OTC

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

11/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp)

36

SIP

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

12/08/2020

Trả cổ tức đợt 2/2019 (900 đ/cp)

37

UPC

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

14/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1400 đ/cp)

38

NT2

HOSE

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

14/08/2020

Trả cổ tức đợt 2/2019 (1500 đ/cp)

39

NS2

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

24/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (114 đ/cp)

40

CLW

HOSE

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

08/09/2020

Trả cổ tức năm 2019 (1050 đ/cp)

41

BCG

HOSE

Cổ tức bằng tiền

23/07/2020

24/07/2020

10/09/2020

Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp)

42

TCM

HOSE

Cổ phiếu thưởng

24/07/2020

27/07/2020

Tỷ lệ 100:7

43

CKG

HOSE

Cổ tức bằng cổ phiếu

24/07/2020

27/07/2020

Trả cổ tức đợt 2/2019, Tỷ lệ 100:5

44

APF

UPCOM

Cổ tức bằng cổ phiếu

24/07/2020

27/07/2020

Trả cổ tức đợt 3/2019, Tỷ lệ 100:10

45

TLG

HOSE

Cổ tức bằng tiền

24/07/2020

27/07/2020

06/08/2020

Trả cổ tức đợt 3/2019 (500 đ/cp)

46

TLG

HOSE

Cổ tức bằng tiền

24/07/2020

27/07/2020

06/08/2020

Trả cổ tức năm 2020 (1000 đ/cp)

47

NDW

UPCOM

Cổ tức bằng tiền

24/07/2020

27/07/2020

06/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (600 đ/cp)

48

DTH

OTC

Cổ tức bằng tiền

24/07/2020

27/07/2020

17/08/2020

Trả cổ tức năm 2019 (400 đ/cp)

Lâm Tuyền