Lịch chốt quyền trả cổ tức hôm nay 8/6: MWG, HSP, FRT, SVI, SKV, HMH

Cập nhật: 09:05 | 08/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Các doanh nghiệp bao gồm MWG, FRT, SVI, HMH, EVE, VMA , HSP sẽ tiến hành chốt quyền cổ tức năm 2021 trong ngày hôm nay 8/6.

0513-cotuc86
Lịch chốt quyền trả cổ tức hôm nay 8/6: MWG, HSP, FRT, SVI, SKV, HMH

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG): Ngày 17/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UPCoM: HSP): Ngày 20/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 815 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT): Ngày 22/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI): Ngày 22/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV): Ngày 22/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 2.260 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Hải Minh (HNX: HMH): Ngày 30/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Công nghiệp Ôtô - Vinacomin (UPCoM: VMA): Ngày 15/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.200 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

CTCP Everpia (EVE): Ngày 17/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

Hà Đô (HDG) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu trả cổ tức

HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE – Mã: HDG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả ...

Gỗ An Cường (ACG): Chia cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% trong tháng 6 và muốn “bơi ra biển” HOSE

Chiều ngày 6/6/2022, CTCP Gỗ An Cường (UPCoM: ACG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng, ...

Nhà Khang Điền (KDH) phát hành lượng lớn cổ phiếu trả cổ tức 2021

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm ...

Anh Khôi