Lịch chốt quyền trả cổ tức các doanh nghiệp tuần tới

Cập nhật: 15:50 | 19/03/2023 Theo dõi KTCK trên

Tuần tới, Tới đây, hàng loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức các đợt năm 2021, 2022, tiêu biểu như PRE, TPB, HJS...

Ngày 31/3, Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Ngày 3/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Ngày 19/4, Công ty CP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Lịch chốt quyền trả cổ tức các doanh nghiệp tuần tới
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 31/5, Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX: STP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Ngày 31/3, Công ty CP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 31/3, Công ty CP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 11/5, Công ty CP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (HNX: TPH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 6/7, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 8.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 8/8, Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UPCoM: NBE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 31/3, Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 10/4, Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) (HOSE: DBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 21/4, Công ty CP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 5/5, Công ty CP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Viconship sắp nhận cổ tức hơn 141 tỷ đồng từ Cảng Xanh VIP (VGR)

Ngày 28/3 tới đây, Công ty CP Cảng Xanh VIP (VGR) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2022, giúp công ...

Không hoàn thành kế hoạch năm, Xây dựng số 12 (V12) vẫn chia cổ tức 10% bằng tiền

Trước đó, năm 2020, V12 đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Mức ...

Cổ đông Điện miền Trung (SEB) sắp được nhận cổ tức bổ sung năm 2022

Trong năm 2022, Điện miền Trung đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ là 25% bằng tiền mặt. Như ...

Anh Khôi (t/h)