Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp trong tuần này

Cập nhật: 09:31 | 18/09/2023 Theo dõi KTCK trên

Trong tuần này, thêm nhiều doanh nghiệp sẽ tiến hành chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền, tiêu biểu như GMD, CSM, PLX,...

Ngày 28/9, Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Ngày 2/10, Công ty CP Công nghiệp Cao-su Miền Nam (HOSE: CSM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Ngày 5/10, Công ty CP Cơ khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp trong tuần này
Ảnh minh họa

Ngày 29/9, Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 5/10, Công ty CP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 6/10, Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 20/10, Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội (UPCoM: GH3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 420 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 20/10, Công ty CP Bê-tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 24/10, Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 20/10, Công ty CP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/9.

Ngày 29/9, Công ty CP Gemadept (HOSE: GMD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 10/10, Công ty CP Logistics Vicem (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 10/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE: PLX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 16/10, Công ty CP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.070 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 17/10, Công ty CP Bê-tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 20/10, Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 23/10, Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (UPCoM: POS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 23/10, Công ty CP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 23/10, Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình hàng hải (UPCoM: TVH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 26/10, Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (UPCoM: SNZ) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 10/10, Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (UPCoM: DC1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 19/10, Công ty CP Máy-Thiết bị dầu khí (UPCoM: PVM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 27/10, Công ty CP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 26/10, Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 27/10, Công ty CP May Nam Định (UPCoM: NJC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Sôi động mùa chia cổ tức ngân hàng, “bão” cổ phiếu sắp đổ bộ sàn chứng khoán

Thông thường, 6 tháng cuối năm chính là thời điểm để các ngân hàng chạy đua hiện thực hóa kế hoạch tăng vốn của mình. ...

Vừa bị cắt margin, Gạo Trung An (TAR) dự kiến phát hành gần 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Gạo Trung An, HNX: TAR) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát ...

Kido (KDC) sắp nhận gần 320 tỷ đồng cổ tức từ Vocarimex (VOC)

HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex, UPCoM: VOC) vừa thông qua kế hoạch chia cổ tức năm ...

Anh Khôi (t/h)