Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp trong tuần 16/5 - 20/5

Cập nhật: 06:15 | 15/05/2022 Theo dõi KTCK trên

GDT, BSH, TTD, VGC, TJC, NTP, VGG, SCS... là những doanh nghiệp sẽ tiến hành chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông trong tuần từ 16 - 20/5/2022.

CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 850 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 764 đồng/, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH): Ngày 30/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

2644-tien2
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp trong tuần 16/5 - 20/5

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT): Ngày 26/5 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

CTCP Xây dựng Số 5 (SC5): Ngày 27/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD): Ngày 31/5 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5.

CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (VDB): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.494 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

CTCP Vật tư Bưu Điện (PMJ): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.230 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD): Ngày 27/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN): Ngày 7/6 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

Tổng CTCP Viglacera (VGC): Ngày 9/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

CTCP Miền Đông (MDG): Ngày 20/6 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 700 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/5.

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 31/5 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.

CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS): Ngày 20/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.500 đồng ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/5.

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QCC): Ngày 30/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB): Ngày 1/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.293,56 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (GER): Ngày 31/5 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 300 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG): Ngày 31/5 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 200 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP): Ngày 20/6 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 200 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Thương mại Gia Lai (CGL): Ngày 20/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ngày 3/6 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW): Ngày 20/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.200 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Ngày 8/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5.

Nhận định chứng khoán ngày 16/5/2022: Giữ danh mục ở mức an toàn

Thị trường ghi nhận phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh và cao hơn trung bình 20 phiên. ...

Phiên giao dịch ngày 16/5/2022: Những cổ phiếu cần lưu ý

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao ...

Nhận định chứng khoán ngày 16/5/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Các chuyên gia phân tích và công ty chứng khoán đưa ra nhận định về thị trường phái sinh cho ngày giao dịch 16/5/2022. Tạp ...

Anh Khôi