Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp niêm yết

Cập nhật: 10:30 | 06/12/2019

TBCKVN - Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, HOSE và UPCOM.       

lich chot quyen tra co tuc bang tien cua 7 doanh nghiep niem yet

“Sếp” Xây dựng Hòa Bình đăng kí bán 200.000 cổ phiếu HBC

lich chot quyen tra co tuc bang tien cua 7 doanh nghiep niem yet

Tổng Giám đốc Thép Nam Kim hoàn tất mua 80% số cổ phiếu NKG đã đăng ký

Trong đó, có doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất là CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam trả với tỷ lệ 20%.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp như sau:

- CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE – Mã: TRC): Ngày 25/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2020.

- CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX – Mã: VDL): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2020.

- CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam (HNX – Mã: VSA): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2019.

lich chot quyen tra co tuc bang tien cua 7 doanh nghiep niem yet
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

- CTCP Tổng công ty May Đồng Nai (UPCOM – Mã: MDN): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 6/1/2020.

- CTCP Trang (HNX – Mã: TFC): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2019.

- CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang (HNX – Mã: DGC): Ngày 23/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/1/2020.

- CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE – Mã: PPC): Ngày 23/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/1/2020.

Thu Thủy