Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 18 doanh nghiệp: EIC, VPD, NBP, MRF, DTC, BSA

Cập nhật: 09:26 | 30/07/2021 Theo dõi KTCK trên

Thêm 18 doanh nghiệp như EIC, VPD, NBP, MRF, DTC, BSA,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các đợt trong năm 2020 và đợt đầu năm 2021.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

- CTCP Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 10 (QLT): Ngày 2/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30,65% (01 cổ phiếu nhận 3.065 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2021.

- CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 4/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

- Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): Ngày 5/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2021.

0 CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (BMD): Ngày 5/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10,2% (01 cổ phiếu nhận 1.020 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2021.

- CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX): Ngày 6/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 3/9/2021.

- CTCP Merufa (MRF): Ngày 6/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

- CTCP Viglacera Đông Triều (DTC): Ngày 6/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/9/2021.

- CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1 (DP1): Ngày 9/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2021.

CTCP Thuốc thú y Trung Ương Vetvaco (VXP): Ngày 9/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14,7% (01 cổ phiếu nhận 1.470 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2020.

- CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): Ngày 10/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/9/2021.

- CTCP EVN Quốc tế (EIC): Ngày 10/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.

- CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD): Ngày 10/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2021.

- CTCP May Nam Định (NJC): Ngày 10/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

- CTCP Hẵng sơn Đông Á (HDA): Ngày 16/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 1/92021.

- CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW): Ngày 16/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 6/9/2021.

- CTCP Đo đạc và Khoáng sản (SUM): Ngày 23/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,73% (01 cổ phiếu nhận 173 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

- CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Ngày 25/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 9/9/2021.

- CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH): Ngày 26/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2021.

- CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA): Ngày 6/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021.

Cổ phiếu Hòa Phát (HPG) có thể trở về giá cũ sau khi báo lãi bán niên hơn 16.700 tỷ đồng?

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận doanh thu gần 66.900 tỷ đồng - tăng 67% so với cùng ...

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 11 doanh nghiệp: BIC, QLT, DVP, EIC, HVX

Thêm 11 doanh nghiệp như BIC, QLT, DVP, EIC, HVX... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho ...

Bac A Bank (BAB) chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6,3%

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa thông báo cho biết ngày 11/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký ...

Minh Thuận