Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần 20 - 24/6

Cập nhật: 05:01 | 20/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Tuần từ ngày 20/6 - 24/6/2022, các doanh nghiệp bao gồm: SSI, SSC, VCC, LHG, LIX,... sẽ tiến hành chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI): Ngày 20/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC): Ngày 20/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX): Ngày 6/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN): Ngày 6/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 186 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

1710-cotuc19
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần 20 - 24/6

CTCP Thương mại Quảng Trị (UPCoM: SEP): Ngày 8/7 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (HOSE: AAT): Ngày 15/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 300 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ): Ngày 21/7 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 600 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

CTCP Long Hậu (HOSE: LHG): Ngày 28/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.900 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6.

CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB): Ngày 29/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC): Ngày 30/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 600 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP): Ngày 6/7 trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

CTCP Vắc-xin và Sinh phẩm Nha Trang (UPCoM: BIO): Ngày 4/8 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 300 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6.

CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (UPCoM: LDW): Ngày 30/6 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 330 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP): Ngày 6/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 3.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HMC): Ngày 6/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 4.500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW): Ngày 6/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 900 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Cao-su Bà Rịa (UPCoM: BRR): Ngày 6/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 200 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL): Ngày 8/7 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH): Ngày 22/7 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.400 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Cơ khí Phổ Yên (UPCoM: FBC): Ngày 22/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 6.500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex (UPCoM: PLE): Ngày 22/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 900 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (UPCoM: DLT): Ngày 25/7 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 800 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT): Ngày 5/8 trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/6.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE): Ngày 30/6 trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 700 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/6.

Viettel Global (VGI) dự kiến lợi nhuận đi ngang, không chia cổ tức năm 2021

Ngày 17/6, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã CK: VGI) vừa tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ thường ...

CNG Việt Nam (CNG) dự chi 27 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1 năm 2021

Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CNG sẽ chi tương đương 27 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. ...

Vinamilk (VNM) định ngày chốt quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021

VNM sẽ trả tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 9,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 tỷ lệ 15%. Tổng tỷ lệ là ...

Anh Khôi