Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp: HU4, HU6, HD8, SRC, TTL

Cập nhật: 10:58 | 28/09/2021 Theo dõi KTCK trên

Thêm 11 doanh nghiệp HU4, HU6, HD8, SRC, TTL, ISH, QHW, USC, DAS, MCP, BXH sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các đợt trong năm 2020.

5650-cy-tyc

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp: HU4, HU6, HD8, SRC, TTL.

(Ảnh minh họa)

- CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 (Mã: HU4): Ngày 12/10 là ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2021.

- CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Mã: HU6): Ngày 5/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021.

- CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Mã: HD8): Ngày 5/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2021.

- CTCP Cao su Sao Vàng (Mã: SRC): Ngày 8/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2021.

- Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (Mã: TTL): Ngày 12/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 29/10-15/11/2021.

- CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng (Mã: ISH): Ngày 22/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 11/11/2021.

- CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (Mã: QHW): Ngày 8/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021.

- CTCP Khảo sát và xây dựng – USCO (Mã: USC): Ngày 1/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,68% (01 cổ phiếu nhận 368 đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2021.

- CTCP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Mã: DAS): Ngày 7/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2021.

- CTCP In Bao bì Mỹ Châu (Mã: MCP): Ngày 8/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,85% (01 cổ phiếu nhận 785 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

- CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (Mã: BXH): Ngày 25/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

Kinh Bắc (KBC) chốt giá chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ước thu về hơn 3.400 tỷ đồng

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE - Mã chứng khoán: KBC) thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng ...

VN-Index tiếp tục điều chỉnh đầu phiên, họ "Louis" lại trắng bên mua

Nối tiếp xu hướng điều chỉnh, phiên giao dịch 28/9/2021 diễn ra với áp lực bán tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa. Đà ...

Nhận diện dấu hiệu "úp bô" trong đầu tư cổ phiếu

Hệ quả của việc đu đỉnh cổ phiếu luôn là sự hao hụt, "bay hơi" tài sản của các nhà đầu tư. Dưới đây là ...

Lâm Tuyền