Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp: DVN, HD8, BSA, SDV, PPS, VMC, E29, SGC, VMS, VHF

Cập nhật: 11:40 | 27/09/2021 Theo dõi KTCK trên

Thêm 10 doanh nghiệp DVN, HD8, BSA, SDV, PPS, VMC, E29, SGC, VMS, VHF sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các đợt trong năm 2020.

3823-cy-tyc-1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Tổng Công ty Dược Việt Nam (Mã: DVN): Ngày 6/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 3/11/2021.

- CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Mã: HD8): Ngày 5/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2021.

- CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã: BSA): Ngày 30/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

- CTCP Đầu tư xây dựng kỹ thuật 29 (Mã: E29): Ngày 19/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

- CTCP Dịch vụ Sonadezi (Mã: SDV): Ngày 4/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021.

- CTCP Vimeco (Mã: VMC): Ngày 15/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 1/11/2021.

- CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (Mã: PPS): Ngày 4/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2200 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 21/10/2021.

- CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (Mã: SGC): Ngày 19/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/11/2021.

- CTCP Phát triển hàng hải (Mã: VMS): Ngày 11/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

- CTCP Chế biến và lương thực Vĩnh Hà (Mã: VHF): Ngày 4/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,29% (01 cổ phiếu nhận 259 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021.

UBCKNN xử phạt cổ đông lớn Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam, Thủy điện Nậm Mu

Trong tuần (20 – 24/9), thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt một số cá nhân ...

VN-Index rung lắc đầu phiên, họ "Vin" gây áp lực cho thị trường

Các chỉ số bước vào phiên giao dịch sáng 27/9/2021 đều được kéo lên trên mốc tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực bán sau đó ...

Cách "đi lệnh" của một Fn chứng khoán

Trong trường hợp thị trường diễn biến xấu, nhà đầu tư nên bán 30 - 40% số hàng đợt đầu ngay và luôn vì hàng ...

Hoàng Quyên