Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp: HNB, BMN, EVE, PIC, TOT, UIC

Cập nhật: 07:39 | 13/05/2021 Theo dõi KTCK trên

Thêm 15 doanh nghiệp trong đó có HNB, BMN, EVE, PIC, TOT, UIC,... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1, 2 năm 2020.

lich chot quyen co tuc bang tien cua 15 doanh nghiep hnb bmn eve pic tot uic

- CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP): Ngày 20/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,32% (01 cổ phiếu nhận 832 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

- CTCP Bến xe Hà Nội (HNB): Ngày 20/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

- CCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM): Ngày 21/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

- CTCP Đầu tư Điện lực 3 (PIC): Ngày 21/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2021.

- CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ngày 24/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

- CTCP Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa (DTH – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 24/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

- CTCP 715 (BMN): Ngày 26/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021.

- CTCP Everpia (EVE): Ngày 25/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2021.

- CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF): Ngày 28/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2021.

- CTCP Vận tải Transimex (TOT): Ngày 31/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải tỏa toàn bộ số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng.

- CTCP Cấp nước Gia Định (GDW): Ngày 31/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

- CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD): Ngày 31/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

- CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Ngày 31/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

- CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico (UIC): Ngày 31/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

- CTCP Sivico (SIV): Ngày 7/6 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2021.

D2D chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, D2D sẽ chi khoảng 60 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Điểm tin mua bán cổ phiếu tâm điểm ngày 12/5/2021: LPB, NKG, ACB, HBC, TMS, HHS

Những thông tin mua bán cổ phiếu tâm điểm như LPB, NKG, ACB, HBC, TMS, HHS,... được Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán ...

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 12/5/2021

Trong ngày 12/5/2021, các doanh nghiệp như LCG, SED, TDW, DAP, HPW, CVH sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức ...

Quốc Trung