Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp: ITQ, DNN, PLE, TRA, NDC

Cập nhật: 09:19 | 10/05/2021 Theo dõi KTCK trên

Thêm 14 doanh nghiệp trong đó có ITQ, DNN, PLE, TRA, NDC,... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1, 2 năm 2020.

lich chot quyen co tuc bang tien cua 14 doanh nghiep itq dnn ple tra ndc

- CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB): Ngày 17/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,85% (01 cổ phiếu nhận 1.285 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

- CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ): Ngày 18/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

- CTCP Bảo vệ thực vật Trung Ương (BT1): Ngày 18/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2021.

- CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN): Ngày 19/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10,7% (01 cổ phiếu nhận 1.070 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

- CTCP Cảng Xanh VIP (VGR): Ngày 19/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

- CTCP Đường sắt Quảng Bình (QBR): Ngày 20/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

- CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PLE): Ngày 21/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2021.

- Tổng Công ty May Hưng Yên (HUG): Ngày 24/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2021.

- CTCP Traphaco (TRA): Ngày 24/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

- CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT): Ngày 24/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Môi trường Nam Định (MND): Ngày 25/5 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 7/6/2021.

- CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (TC6): Ngày 2/6 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2021.

- CTCP Nam Dược (NDC): Ngày 4/6 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2021.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 10 - 11/5/2021

Trong các ngày 10 - 11/5/2021, các doanh nghiệp như DPP, APL, HCM, TQN, SAD, BNW sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi ...

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 10/5/2021: VIC, PVD, VCG, LCG, TCM

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao ...

Lịch cổ tức tuần mới (10/5- 14/5/2021): “Mưa” tiền mặt từ 35 doanh nghiệp

Sự kiện cổ tức tuần trong tháng 5 (từ 10/5 đến 14/4/2021), ghi nhận có 35 doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt ngày giao ...

Văn Thắng