Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

Cập nhật: 18:04 | 20/11/2020

Thêm 14 doanh nghiệp trong đó có PVC, SIP, SBV, OPC, SJD, HPP,... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

lich chot quyen co tuc bang tien cua 14 doanh nghiep

- Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ dầu khí (PVC): Ngày 25/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2020.

- CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC): Ngày 26/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

- CTCP Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 10 (QLT): Ngày 27/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25,21% (01 cổ phiếu nhận 2.521 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

- CTCP Môi trường và Công trình đô thị Ngệ An (NAU): Ngày 27/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,71% (01 cổ phiếu nhận 71 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

- CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): Ngày 30/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,39% (01 cổ phiếu nhận 439 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

- CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEJ): Ngày 30/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận 950 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2020.

- CTCP Siam Brother (SBV): Ngày 30/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

- CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2020.

- CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 tỷ lệ 21% (01 cổ phiếu nhận 2.100 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 vào 25/12/2020 trả 11% và đợt 2 vào 31/3/2020 trả 10% còn lại.

- CTCP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (HLD): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

- CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 3/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2020.

- CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ngày 3/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

- CTCP K.I.P Việt Nam (KIP): Ngày 8/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2020.

Tin tức doanh nghiệp niêm yết mới nhất ngày 20/11/2020

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền; Đô thị Tân ...

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 20/11

Trong ngày 20/11/2020, các doanh nghiệp như HTC, NSL, XMD, CHS,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ ...

Thủy điện Cần Đơn chốt quyền trả cổ tức 2.100 đồng/cp

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE - Mã: SJD) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức ...

Quân Vương