Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Cập nhật: 09:51 | 17/09/2020

Thêm 12 doanh nghiệp trong đó có C21, CRE, DNN, DTP, ADP, HD6,... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

lich chot quyen co tuc bang tien cua 12 doanh nghiep

- CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP): Ngày 15/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7,8% (01 cổ phiếu nhận 780 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2020.

- CTCP Địa ốc Sacom (SLD): Ngày 17/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2020.

- CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN): Ngày 18/9 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2020.

- CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP): Ngày 24/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6): Ngày 25/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2020.

- CTCP Sông Đà 5 (SD5): Ngày 25/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 4% vào ngày 9/10/2020 và đợt 2 trả 3% vào ngày 31/3/2021.

- CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (PNT): Ngày 25/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 9/10/2020.

- CTCP Thế kỷ 21 (C21): Ngày 26/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2020.

- CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Ngày 29/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/10/2020.

- CTCP Dịch vụ lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí PTSC (POS): Ngày 30/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/10/2020.

- CTCP Khảo sát và Xây dựng USCO (USC): Ngày 30/9 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,58% (01 cổ phiếu nhận 458 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2020.

- CTCP Sơn Á Đông (ADP): Ngày 1/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 19/10/2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 17/9

Trong ngày 17/9/2020, các doanh nghiệp như D2D, PSL, MCC, GLT, KHA,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng ...

Tin tức doanh nghiệp niêm yết mới nhất ngày 16/9/2020

Dược phẩm Hà Tây sắp phát hành chào bán hơn 5,28 triệu cổ phiếu riêng lẻ; SAM Holdings muốn mua hơn hơn 16,3 triệu cổ ...

Gỗ Tân Mai hoãn trả cổ tức vì Covid-19

Ngày 14/9/2020, Hội đồng Quản trị của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCOM - Mã: TMW) đã thông báo về quyết định hoãn thời ...

Quân Vương