Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp: CPC, SPC, WSB, PNJ, AVC, DBD

Cập nhật: 10:51 | 01/03/2021 Theo dõi KTCK trên

Thêm 11 doanh nghiệp trong đó có CPC, SPC, WSB, PNJ, AVC, DBD, PDN, PPP,... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1, 2 năm 2020.

lich chot quyen co tuc bang tien cua 11 doanh nghiep cpc spc wsb pnj avc dbd

- CTCP Sách giáo dục tại Đà Nẵng (DAE): Ngày 4/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC): Ngày 5/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/3/2021.

- CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC): Ngày 9/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/3/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB): Ngày 15/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4): Ngày 12/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,75% (01 cổ phiếu nhận 875 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Thủy điện A Vương (AVC): Ngày 12/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/3/2021.

- CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 16/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 14/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD): Ngày 16/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP): Ngày 17/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 19/4/2021.

- CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 18/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/3/2021.

- CTCP Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABI): Ngày 22/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 1/3/2021: THD, MWG, HCM, SHB, GTN, NLG

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao ...

Nhiệt điện Hải Phòng chốt ngày chia cổ tức tiền mặt đợt 2

Với 500 triệu cổ phiếu HND đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi ra 375 tỷ đồng để trả cổ tức ...

Lịch cổ tức đầu tháng 3/2021: Sabeco dự chi gần 1.000 tỷ đồng

Sự kiện cổ tức đầu tháng 3 (từ 2/3 đến 8/3/2021), ghi nhận có 9 doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt ngày giao dịch ...

Văn Thắng