Lấy ý kiến bổ sung thông tư về xử lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Cập nhật: 11:34 | 23/09/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 226/2010/TT – BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

lay y kien bo sung thong tu ve xu ly cac to chuc kinh doanh chung khoan khong dap ung chi tieu an toan tai chinh


Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức lấy ý kiến các doanh nghiệp, cá nhân, các thành viên thị trường về nội dung. Các ý kiến góp ý gửi về Ủy ban chứng khoán Nhà nước 164 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.Cao Sơn

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm