Làm ăn tốt như REE: Báo lãi ròng lịch sử 3.500 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch năm 2022

Cập nhật: 15:59 | 30/01/2023 Theo dõi KTCK trên

Năm 2022, Công ty CP Cơ điện Lạnh (HOSE: REE) kinh doanh rực sáng khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.513 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước và vượt 70% kế hoạch năm.

Quốc tế Sơn Hà (SHI): Doanh thu quý IV lập đỉnh, lợi nhuận lầm lũi "đi lùi"

Quý IV/2022, REE kinh doanh khá thành công khi ghi nhận doanh thu thuần tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.070 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng cơ điện lạnh (tăng 2,3 lần, đạt 1.160 tỷ đồng) và mảng hạ tầng điện - nước (tăng 43%, đạt 1.647 tỷ đồng) trong khi mảng bất động sản tăng chậm hơn (tăng 5%, đạt 263 tỷ đồng).

Với doanh thu lớn, lợi nhuận gộp đạt 1.351 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, REE ghi nhận 313 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và 59 tỷ đồng doanh thu tài chính. Tuy nhiên, các chi phí có xu hướng gia tăng, trong đó chi phí tài chính tăng 22% lên 247 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng gấp đôi lên 304 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cônh ty còn ghi nhận khoản lỗ khác 85 tỷ đồng.

Vì vậy, dù doanh thu tăng trưởng tốt, lãi trước thuế của REE chỉ tăng nhẹ 3%, đạt 1.060 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 5%, đạt 968 tỷ đồng trong quý IV/2022. Song, đây vẫn là mức lãi sau thuế theo quý lớn nhất lịch sử của công ty.

REE
Năm 2022, REE kinh doanh rực sáng khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.513 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước và vượt 70% kế hoạch năm. Ảnh minh hoạ

Lũy kế năm 2022, doanh thu của REE đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 61%, cao nhất từ khi lên sàn. Cùng với khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết lên tới 1.077 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của REE đã tăng 61%, đạt 3.876 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.513 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước.

Tương tự doanh thu, đây là mức lợi nhuận "đỉnh cao" của REE trong lịch sử hoạt động.

Năm 2022, REE đặt mục tiêu doanh thu là 9.279 tỷ đồng và và lợi nhuận sau thuế là 2.064 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt mục tiêu doanh thu 1% và vượt 70% lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của REE đạt 33.928 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, chiếm phần lớn là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đạt 6.174 tỷ đồng, tăng 7%.

Các khoản phải thu ngắn hạn năm qua đã tăng 34%, đạt 4.012 tỷ đồng; trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 208 tỷ đồng, tăng 75%. Hàng tồn kho cũng tăng 77%, đạt 1.421 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 35%, đạt 549 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 14.716 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 11.401 tỷ đồng, giảm 5%; riêng nợ vay trái phiếu đạt khoảng 2.350 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của REE rất lớn, đạt 19.211 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 10.706 tỷ đồng.

Về dòng tiền, năm 2022 dòng tiền kinh doanh của REE rất đẹp khi dương 4.966 tỷ đồng. Với dòng tiền dồi dào, REE không chỉ đẩy mạnh đầu tư (gửi tiền kỳ hạn vào các ngân hàng 2.154 tỷ đồng; chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 737 tỷ đồng; chi mua sắm tài sản 742 tỷ đồng) mà còn tăng cường trả nợ gốc vay (2.734 tỷ đồng) trong khi thu hẹp quy mô vay mượn (1.832 tỷ đồng).

Dù lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 679 tỷ đồng, song quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp này vẫn rất lớn, đạt hơn 1.151 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu REE tăng 1,38% lên 73.500 đồng/đơn vị, song vẫn còn cách khá xa vùng đỉnh 99.000 đồng/cp thiết lập hồi giữa tháng 6/2022.

Thảo Nguyên

Tin cũ hơn
Xem thêm