Lãi suất tiết kiệm SCB mới nhất tháng 3/2021

Cập nhật: 15:06 | 05/03/2021 Theo dõi KTCK trên

Theo khảo sát mới nhất, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong tháng 3 được giữ nguyên tại đa số các kỳ hạn gửi. Duy nhất tại kỳ hạn 12 tháng, SCB điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm.

lai suat tiet kiem scb moi nhat thang 32021
Lãi suất tiết kiệm SCB mới nhất tháng 3/2021

Biểu lãi suất tiền gửi thông thường dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Thời gian triển khai huy động tiền gửi là từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được niêm yết ở mức 3,95%/năm, không đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Kỳ hạn 6 tháng cũng được duy trì lãi suất ở mức 5,7%/năm.

Tiền gửi tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng được niêm yết trong khoảng từ 6%/năm đến 6,4%/năm. Với lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 7 tháng là 6%/năm, ngân hàng cộng thêm 0,1% lãi suất tại mỗi kỳ hạn tiếp theo.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng được niêm yết ở mức 6,8%/năm dành cho tất cả các khoản tiền gửi. Ở tháng trước, khi gửi sô tiền từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên đến 7,3%/năm. Tuy nhiên khi bước sang tháng mới, SCB đã dừng triển khai mức lãi suất ưu đãi này.

Lãi suất SCB tại kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng được niêm yết ở cùng mức 6,8%/năm, không đổi so với trước.

SCB hiện cũng đang triển khai nhiều hình thức nhận lãi linh hoạt khác nhau như: lĩnh lãi hàng năm (6,38%/năm đến 6,58%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,28%/năm đến 6,6%/năm), lĩnh lãi hàng quý (5,65%/năm đến 6,57%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,88%/năm đến 6,52%/năm), lĩnh lãi trước (3,83%/năm đến 6,22%/năm).

Tiền gửi không kỳ hạn duy trì ở mức 0,2%/năm, áp dụng tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng.

Lãi suất ngân hàng SCB tiền gửi thường dành cho khách hàng cá nhân

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

0,2

Có kỳ hạn

1 tháng

3,95

3,83

2 tháng

3,95

3,88

3,84

3 tháng

3,95

3,89

3,85

4 tháng

3,95

3,9

3,86

5 tháng

3,95

3,91

3,87

6 tháng

5,7

5,65

5,63

5,54

7 tháng

6

5,9

5,77

8 tháng

6,1

5,98

5,83

9 tháng

6,2

6,1

6,07

5,9

10 tháng

6,3

6,15

5,96

11 tháng

6,4

6,23

6,02

12 tháng

6,8

6,6

6,5

6,45

6,2

15 tháng

6,8

6,57

6,52

6,22

18 tháng

6,8

6,58

6,52

6,47

6,12

24 tháng

6,8

6,58

6,47

6,42

6,36

5,93

36 tháng

6,8

6,38

6,28

6,23

6,17

5,58

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online trong tháng 3/2021

KỲ HẠN

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

31, 39, 45 ngày

3,87

-

4

1 tháng

3,87

-

4

2 tháng

3,88

3,93

4

3 tháng

3,89

3,94

4

4 tháng

3,9

3,95

4

5 tháng

3,91

3,96

4

6 tháng

6,22

6,35

6,45

7 tháng

6,23

6,38

6,5

8 tháng

6,24

6,41

6,55

9 tháng

6,25

6,44

6,6

10 tháng

6,26

6,47

6,65

11 tháng

6,27

6,5

6,7

12 tháng

6,33

6,58

6,8

13 tháng

6,34

6,61

6,85

15 tháng

6,32

6,62

6,9

18 tháng

6,24

6,6

6,95

24 tháng

6,04

6,5

6,95

36 tháng

5,69

6,3

6,95

Lãi suất tiết kiệm Sacombank mới nhất tháng 3/2021

Khảo sát đầu tháng 3/2021 này, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhìn chung không có sự thay ...

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 3/2021

Ghi nhận ngày 5/3, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) không thay đổi so với tháng trước.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2021?

Khảo sát ngày 4/3, Eximbank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất, niêm yết ở mức 8,40%/năm. Theo sau đó ...

Linh Đan (TH)