Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Quốc dân (NCB) mới nhất tháng 10/2021

Cập nhật: 14:54 | 13/10/2021 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trong tháng 10 này có biểu lãi suất tiết kiệm dành cho phân khúc khách hàng cá nhân nhìn chung không đổi so với ghi nhận đầu tháng trước, phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục duy trì trong khoảng từ 3,9%/năm đến 6,8%/năm, các kỳ hạn áp dụng là từ 1 tháng đến 36 tháng, lãi trả cuối kỳ.

5030-ncb13
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Quốc dân (NCB) mới nhất tháng 10/2021

Cụ thể, lãi suất Ngân hàng NCB dành cho kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng là 3,9%/năm. Còn kỳ hạn từ 6 tháng trở lên thường được ấn định với mức lãi suất cao hơn hẳn.

Tiếp đó, khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng sẽ được nhận khoảng lãi suất là từ 6,25 - 6,5%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất được huy động ở mức là 6,4%/năm, thấp hơn kỳ hạn trước đó 0,1%.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm mà ngân hàng NCB quy định cho các kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng lần lượt ghi nhận là 6,7%/năm và 6,75%/năm. Còn các khoản tiền gửi tại kỳ hạn dài từ 18 tháng đến 36 tháng hiện đang được triển khai cùng lãi suất là 6,8%/năm.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận lãi suất không đổi là 0,1%/năm gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần và không kỳ hạn.

Đáng chú ý, NCB vẫn tiếp tục huy động lãi suất cho các hình thức trả lãi khác của ngân hàng như: trả lãi 1 tháng (3,87% - 6,49%/năm); trả lãi 3 tháng (5,89% - 6,53%/năm); trả lãi 6 tháng (5,94% - 6,58%/năm); trả lãi 12 tháng (6,03% - 6,58%/năm); trả lãi trước (3,83% - 6,24%/năm).

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân (NCB) triển khai trong tháng 10/2021

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

0,1

01 Tuần

0,1

02 Tuần

0,1

01 Tháng

3,9

3,88

02 Tháng

3,9

3,89

3,87

03 Tháng

3,9

3,88

3,86

04 Tháng

3,9

3,88

3,84

05 Tháng

3,9

3,87

3,83

06 Tháng

6,25

6,17

6,2

6,06

07 Tháng

6,3

6,2

6,07

08 Tháng

6,35

6,23

6,09

09 Tháng

6,4

6,26

6,3

6,1

10 Tháng

6,45

6,29

6,12

11 Tháng

6,5

6,33

6,13

12 Tháng

6,4

6,21

6,25

6,3

6,01

13 Tháng

6,7

6,48

6,24

15 Tháng

6,75

6,49

6,53

6,22

18 Tháng

6,8

6,49

6,52

6,58

6,17

24 Tháng

6,8

6,39

6,42

6,48

6,58

5,98

30 Tháng

6,8

6,29

6,32

6,38

5,81

36 Tháng

6,8

6,2

6,23

6,29

6,38

5,64

60 Tháng

6,8

5,86

5,89

5,94

6,03

5,07

Cũng qua khảo sát tháng 10 này, NCB tiếp tục quy định mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp là 3,4%/năm đến 6%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Các sản phẩm tiết kiệm khác của ngân hàng NCB cũng được giữ nguyên mức lãi suất ổn định như ở tháng trước. Các gói sản phẩm này gồm: trả lãi 1 tháng (3,2%/năm - 5,87%/năm); trả lãi 3 tháng (5,37%/năm - 5,71%/năm); trả lãi 6 tháng (5,43%/năm - 5,77%/năm); trả lãi 12 tháng (5,54%/năm - 5,76%/năm); trả lãi trước (3,10%/năm - 5,61%/năm).

Biểu lãi suất tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

0,2

01 Tuần

0,2

02 Tuần

0,2

01 Tháng

3,4

3,1

02 Tháng

3,4

3,2

3,1

03 Tháng

3,6

3,4

3,2

04 Tháng

3,6

3,5

3,3

05 Tháng

3,6

3,5

3,1

06 Tháng

5,65

5,53

5,46

5,34

07 Tháng

5,6

5,32

5,21

08 Tháng

5,65

5,45

5,33

09 Tháng

5,7

5,39

5,42

5,27

10 Tháng

5,75

5,63

5,48

11 Tháng

5,8

5,56

5,5

12 Tháng

5,85

5,55

5,58

5,62

5,42

13 Tháng

6,1

5,87

5,61

18 Tháng

6

5,67

5,71

5,77

5,43

24 Tháng

6

5,55

5,56

5,64

5,76

5,09

36 Tháng

6

5,34

5,37

5,43

5,54

4,72

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank mới nhất tháng 10/2021

Trong tháng 10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chưa có động thái nào mới trong việc điều chỉnh biểu lãi suất tiết ...

Lãi suất tiết kiệm VietBank mới nhất tháng 10/2021

Khảo sát biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) trong tháng 10 có thể thấy tại một số kỳ hạn có ...

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2021?

Bước sang tháng 10, một số ngân hàng tiếp tục có sự điều chỉnh lãi suất so với trước, trong đó xu hướng giảm chiếm ...

Linh Đan (TH)