Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) mới nhất tháng 6/2021

Cập nhật: 14:00 | 13/06/2021 Theo dõi KTCK trên

Bước sang tháng 6, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhìn chung không có sự thay đổi so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất dành cho các khoản tiết kiệm tại quầy dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 3,1%/năm - 6,75%/năm.

lai suat tiet kiem ngan hang kien long kienlongbank moi nhat thang 62021
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) mới nhất tháng 6/2021

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lần lượt các mức lãi suất là 3,1%/năm và 3,3%/năm. Trong khi lãi suất huy động cho các kỳ hạn 3 - 5 đồng loạt ở mức là 3,4%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng sẽ được nhận cùng lãi suất là 5,6%/năm; còn khi đăng ký khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng được hưởng lãi suất 5,7%/năm. Tiếp đó, Ngân hàng Kiên Long hiện đang triển khai cùng mức lãi suất là 5,8%/năm tại hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho kỳ hạn phổ biến là 12 tháng ở mức là 6,5%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng tiếp tục được Kienlongbank ấn định lãi suất ở mức 6,6%/năm. Kỳ hạn 16 tháng và 17 tháng cũng được duy trì niêm yết cùng lãi suất là 6,7%/năm.

Ngoài ra lãi suất mà Kienlongbank huy động cho ba kỳ hạn dài như 18, 24 và 36 tháng đồng loạt ở mức là 6,75%/năm. Trong khi đó tại kỳ hạn dài nhất, lãi suất được quy định ở mức thấp hơn là 6,55%/năm.

Riêng các khoản tiền gửi tại ngắn hạn như 1 tuần - 3 tuần và các loại tiền gửi không kỳ hạn được ngân hàng Kiên Long ấn định lãi suất không đổi 0,2%/năm.

Ngoài hình thức lĩnh lãi vào cuối kỳ, Ngân hàng Kiên Long cũng đang triển khai nhiều kỳ lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi định kỳ ( 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng)...

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy mới nhất tháng 6/2021

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

2 tuần

0,2

3 tuần

0,2

01 tháng

3,1

3,09

02 tháng

3,3

3,3

3,28

03 tháng

3,4

3,39

3,37

04 tháng

3,4

3,39

3,36

05 tháng

3,4

3,38

3,35

06 tháng

5,6

5,56

5,54

5,45

07 tháng

5,6

5,52

5,42

08 tháng

5,7

5,61

5,49

09 tháng

5,7

5,62

5,59

5,47

10 tháng

5,8

5,68

5,53

11 tháng

5,8

5,66

5,51

12 tháng

6,5

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,6

6,39

6,16

15 tháng

6,7

6,49

6,45

6,18

17 tháng

6,7

6,42

6,12

18 tháng

6,75

6,53

6,48

6,45

6,13

24 tháng

6,75

6,54

6,43

6,38

6,35

5,95

36 tháng

6,75

6,34

6,24

6,19

6,16

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, Kienlongbank cũng không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước. Khung lãi suất do đó vẫn có phạm vi từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Đáng chú ý, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất có biên độ lớn hơn 0,1% so với gửi tại quầy tại nhiều kỳ hạn khi gửi tiết kiệm dưới hình thức trực tuyến.

Qua khảo sát, lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Kiên Long hiện nay được ghi nhận ở mức là 6,85%/năm, áp dụng với tiền gửi trực tuyến tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,7

09 tháng

5,8

12 tháng

6,6

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

Lãi suất tiết kiệm OceanBank mới nhất tháng 6/2021

Bước sang tháng 6, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi áp ...

Lãi suất tiết kiệm TPBank mới nhất tháng 6/2021

Bước sang tháng 6, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) nhìn chung vẫn không đổi so với ghi ...

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2021?

Đầu tháng 6, đa số các ngân hàng trong nước vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã được công bố vào ...

Linh Đan (TH)