Lãi suất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) mới nhất tháng 1/2021

Cập nhật: 13:25 | 17/01/2021 Theo dõi KTCK trên

Khảo sát ngày 17/1/2021 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank), biểu lãi suất nhìn chung tiếp tục không có sự thay đổi so với đầu tháng trước, khung lãi suất vẫn dao động trong khoảng từ 3,4%/năm - 6,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

lai suat ngan hang tmcp sai gon cong thuong saigonbank moi nhat thang 12021
Lãi suất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) mới nhất tháng 1/2021

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt được quy định ở các mức là 3,4%/năm, 3,5%/năm và 3,6%/năm. Ngoài ra, lãi suất được huy động tại các kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng được niêm yết ở mức là 4%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất là 5,6%/năm. Trong khi đó tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định ở mức 6%/năm.

Đối với các kỳ hạn gửi 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, ngân hàng Saigonbank cùng áp dụng lãi suất huy động cao nhất hiện nay là 6,5%/năm.

Ngoài ra, tiền gửi tại các kỳ hạn siêu ngắn 1 - 2 tuần hưởng chung lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, Saigonbank cũng huy động tiền gửi với nhiều hình thức nhận lãi khác như: trả lãi hàng quý, trả lãi hàng tháng, trả lãi trước… với lãi suất linh hoạt theo từng kỳ hạn gửi.

Biểu lãi suất tiết kiệm Saigonbank mới nhất dành cho khách hàng cá nhân tháng 1/2021

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

0,20%

Tiết kiệm có kỳ hạn

01 tuần

0,20%

02 tuần

0,20%

01 tháng

3,40%

3,40%

3,39%

02 tháng

3,50%

3,50%

3,48%

03 tháng

3,60%

3,60%

3,59%

3,57%

04 tháng

4,00%

3,98%

3,94%

05 tháng

4,00%

3,97%

3,93%

06 tháng

5,60%

5,57%

5,54%

5,45%

07 tháng

5,60%

5,53%

5,43%

08 tháng

5,60%

5,51%

5,40%

09 tháng

5,60%

5,53%

5,50%

5,38%

10 tháng

5,60%

5,49%

5,35%

11 tháng

5,60%

5,48%

5,33%

12 tháng

6,00%

5,87%

5,84%

5,66%

13 tháng

6,50%

6,30%

6,08%

18 tháng

6,50%

6,25%

6,22%

5,93%

24 tháng

6,50%

6,16%

6,13%

5,76%

36 tháng

6,50%

5,99%

5,96%

5,44%

Biểu lãi suất dưới hình thức tiền gửi cho khách hàng tổ chức nhìn chung cũng không có sự thay đổi so với khảo sát đầu tháng 12/2020. Trong đó, lãi suất cao nhất theo hình thức này là 6,1%/năm cho kỳ hạn gửi dài từ 13 đến 24 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức mới nhất tháng 1/2021

Kỳ hạn

Lãi suất

1. Loại không kỳ hạn

0,20%

2. Loại 01 tuần

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

2,80%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

3,10%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

3,25%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

3,65%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

3,65%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

5,10%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

5,10%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

5,10%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

5,20%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

5,20%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

5,20%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

5,50%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

6,10%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

6,10%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

6,10%

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

6,10%

Lãi suất Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới nhất tháng 1/2021

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới công bố biểu lãi suất huy động tháng 1/2021 được điều chỉnh giảm tại hầu hết ...

Lãi suất Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) mới nhất tháng 1/2021

Đầu tháng 1/2021, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) nhìn chung không đổi so với khảo sát đầu tháng trước, ...

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2021?

Bước sang tháng 1/2021, nhiều ngân hàng vẫn giữ nguyên biểu lãi suất huy động vốn đã triển khai từ tháng 12 năm trước. Bên ...

Linh Đan (TH)