Lãi suất Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới nhất tháng 1/2021

Cập nhật: 17:51 | 16/01/2021 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới công bố biểu lãi suất huy động tháng 1/2021 được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kỳ hạn so với đầu tháng trước, khung lãi suất chỉ còn áp dụng trong phạm vi từ 3,3%/năm - 6,99%/năm khi gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

lai suat ngan hang tmcp buu dien lien viet lienvietpostbank moi nhat thang 12021
Lãi suất Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới nhất tháng 1/2021

Cụ thể, lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 11 tháng đồng loạt giảm 0,2% cho mỗi kỳ hạn. Theo đó khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 3,3%/năm. Còn đối với các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung lãi suất là 3,4%/năm.

Tiếp đến, các kỳ hạn từ 6 tháng - 8 tháng đồng áp dụng lãi suất là 4,3%/năm, kỳ hạn 9 tháng đến 11 tháng được ấn định lãi suất là 4,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất LienVietPostBank điều chỉnh giảm đồng loạt 0,3% cho các kì hạn từ 12 tháng đến 48 tháng. Trong đó, lãi suất quy định cho kỳ hạn từ 12 tháng là 5,7%/năm. Từ kỳ hạn 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất được huy động chung mức là 5,8%/năm.

Ở kỳ hạn gửi dài là 48 tháng, lãi suất ngân hàng được áp dụng với mức là 5,9%/năm.

Riêng kì hạn 60 tháng, lãi suất được ấn định ở mức là 6,99%/năm, tương ứng giảm 0,21 điểm % so với tháng trước.

Đặc biệt, với các khoản tiền gửi mới/tái tục tại kỳ hạn 13 tháng có số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên chỉ còn được áp dụng lãi suất huy động là 6,99%/năm, giảm 0,91% và áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng được cho mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại LienVietPostBank trong tháng 1/2021 này.

Ngoài ra, LienVietPostBank cũng triển khai gói tiết kiệm ngắn từ 1 đến 3 tuần với lãi suất huy động không đổi so với tháng trước là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất LienVietPostBank mới nhất tháng 1/2021

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,29

-

-

3,3

02 tháng

3,28

3,3

-

3,3

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

4,2

4,26

4,28

4,3

07 tháng

4,19

4,25

-

4,3

08 tháng

4,18

4,25

-

4,3

09 tháng

4,35

4,43

4,45

4,5

10 tháng

4,33

4,43

-

4,5

11 tháng

4,32

4,42

-

4,5

12 tháng

5,39

5,56

5,58

5,7

13 tháng (*)

5,45

5,64

-

5,8

15 tháng

5,4

5,61

5,64

5,8

16 tháng

5,38

5,6

-

5,8

18 tháng

5,33

5,57

5,6

5,8

24 tháng

5,19

5,5

5,53

5,8

25 tháng

5,17

5,49

-

5,8

36 tháng

4,94

5,36

5,38

5,8

48 tháng

4,77

5,31

5,33

5,9

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ, LienVietPostBank cũng áp dụng linh hoạt các hình thức nhận lãi khác. Cụ thể với các hình thức tiết kiệm: trả lãi trước có khung lãi suất 3,29%/năm - 5,45%/năm; trả lãi hàng tháng áp dụng lãi suất 3,3%/năm - 6,01%/năm; trả lãi hàng quý hưởng lãi suất 4,28%/năm - 6,04%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) mới nhất tháng 1/2021

Đầu tháng 1/2021, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) nhìn chung không đổi so với khảo sát đầu tháng trước, ...

Lãi suất Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) mới nhất tháng 1/2021

Khảo sát mới nhất tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) trong tháng 1/2021 này, biểu lãi suất huy động tiền gửi nhìn ...

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2021?

Bước sang tháng 1/2021, nhiều ngân hàng vẫn giữ nguyên biểu lãi suất huy động vốn đã triển khai từ tháng 12 năm trước. Bên ...

Linh Đan (TH)