Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 12/2019 mới nhất

Cập nhật: 17:28 | 13/12/2019

TBCKVN - Trong tháng 12, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại BaoViet Bank là 7,99%/năm áp dụng cho sản phẩm EZ-Saving tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

lai suat ngan hang bao viet thang 122019 moi nhat

Lãi suất vay mua xe ưu đãi trong tháng 12/2019

lai suat ngan hang bao viet thang 122019 moi nhat

Lãi suất vay mua ô tô các ngân hàng tháng 12/2019 mới nhất

lai suat ngan hang bao viet thang 122019 moi nhat

Lãi suất ngân hàng PG Bank tháng 12/2019 mới nhất

lai suat ngan hang bao viet thang 122019 moi nhat

Lãi suất ngân hàng ABBank tháng 12/2019 mới nhất

Trong tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) được điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn so với tháng 11, và dao động từ 0,8% đến 7,99%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi nhận lãi cuối kì, các kì hạn siêu ngắn như 7, 14 và 21 ngày được áp dụng mức lãi suất là 0,8%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

lai suat ngan hang bao viet thang 122019 moi nhat

Tiền gửi tại các kì hạn 1 - 5 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất 4,8%/năm giảm 0,4 - 0,5 điểm %. Trong khi kì hạn gửi 6, 7 và 8 tháng có lãi suất là 6,85%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.

Tiền gửi 9 tháng được BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm; kì hạn 10, 11 tháng là 6,95%/năm.

Kì hạn 12, 18, 24 và 36 tháng đang cùng được hưởng lãi suất 7,6%/năm. Trong khi đó, tiền gửi kì hạn 13 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,99%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, BaoViet Bank còn triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving với mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên cao hơn từ 0,2 đến 0,55 điểm % so với hình thức gửi tiền lĩnh nhận lãi cuối kì.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại sản phẩm EZ-Saving cũng ở mức 7,99%/năm, áp dụng cho các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất áp dụng là 0,8%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng 11.

Biểu lãi suất ngân hàng BaoViet Bank mới nhất tháng 12/2019

lai suat ngan hang bao viet thang 122019 moi nhat
Ảnh: Nguồn Internet

Hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ tại BaoVietBank

Lợi ích tài khoản

Mang lại cho bạn lợi ích nhiều nhất có thể với mức lãi suất hấp dẫn;

Kỳ hạn gửi tiền đa dạng;

Khách hàng có thể rút một phần gốc trước hạn mà không ảnh hưởng đến phần tiền gốc còn lại trên sổ;

Khách hàng có thể cầm cố Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn;

Linh hoạt trong giao dịch: Khách hàng có thể gửi một nơi, rút nhiều nơi.

Đặc tính

Loại tiền áp dụng: VND và USD;

Số dư tối thiểu: 500.000 VND hoặc 50 USD;

Phương thức tính lãi: lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn;

Có thể rút một phần gốc trước hạn, phần tiền gốc này sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số ngày thực gửi. Phần tiền gốc còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất và kỳ hạn trên sổ;

Phương thức trả lãi: Khách hàng lựa chọn một trong hai phương thức trả lãi vào cuối kỳ;

Lãi được trả bằng tiền mặt cho khách hàng;

Lãi sẽ được nhập vào gốc gửi cho kỳ hạn tiếp theo.

Tất toán Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn:

Vào ngày đáo hạn: Trả gốc và lãi cho khách hàng. Nếu khách hàng chưa đến rút, tiền gốc sẽ được tự động chuyển sang kỳ hạn mới tương đương với kỳ hạn gửi ban đầu;

Trước ngày đáo hạn: Khách hàng được hưởng lãi trên số ngày thực gửi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút.

Gửi tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trả trước tại BaoVietBank

Lợi ích tài khoản

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngay lập tức của khách hàng;

Được BaoViet Bank cung cấp đầy đủ các tiện ích kèm theo: cầm cố Chứng nhận tiền gửi để vay vốn, xác nhận số dư khi có yêu cầu…

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn;

Đảm bảo thông tin bí mật.

Đặc tính

Loại tiền áp dụng: VND và USD;

Số dư tối thiểu: 10.000.000 VNĐ hoặc 1.000 USD;

Phương thức tính lãi: Tính theo lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi tiền;

Phương thức trả lãi: Khách hàng được lĩnh lãi ngay tại thời điểm gửi tiền;

Tất toán tiền gửi:

Vào ngày đáo hạn: Trả gốc theo yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng chưa đến rút, tiền gốc sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn mới tương đương (tái tục) và hưởng lãi suất do BaoViet Bank công bố tại thời điểm tái tục;

Trước ngày đáo hạn: Khách hàng hưởng lãi trên số ngày thực gửi với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút.

Thu Hoài