Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam 28/11

Cập nhật: 22:16 | 28/11/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngày 28/11 hằng năm đã được chọn là “Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”. Đây là ngày giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ và đạo đức cách mạng, đạo đức hành nghề của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Là lĩnh vực ra đời muộn hơn rất nhiều so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, trải qua 25 năm hoạt động, ngành Chứng khoán Việt Nam đã trưởng thành ấn tượng, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khẳng định vị thế là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ chứng khoán khu vực và thế giới, góp sức tích cực vào công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam 28/11
Một phiên đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

Ngày 16/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 246/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Theo Quyết định, ngày28/11 hàng năm được lấy là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”. Theo đó, việc tổ chức ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam hàng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức... Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam theo đúng nội dung, yêu cầu tại Điều 2 Quyết định này.

Sau 26 năm hoạt động, đến nay thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có hơn 1.900 công ty đại chúng, trong đó tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) có khoảng 400 công ty niêm yết, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 341 công ty niêm yết, Sàn Upcom có 857 công ty đăng ký giao dịch. Cùng với đó, quy mô TTCK nước ta ngày càng phát triển, đã trở thành kênh huy động vốn trung hạn và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.
Khối ngoại mua ròng 1.700 tỷ đồng phiên VN-Index tăng hơn 34 điểm, gom mạnh bluechip

Phiên VN-Index bùng nổ đầu tuần, khối ngoại cũng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng tới gần 1.700 tỷ đồng, ...

Tin tức chứng khoán 17h00' hôm nay 28/11/2022: DST, NBB, DGC, DHC, KHG

Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán nổi bật ...

VSD chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tổng công ty Bù trừ thanh toán chứng khoán

Ngày 25/11/2022 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên ...

Anh Khôi