Kỳ họp thứ 8 ngày 21/11: Quốc hội thảo luận hai dự án Luật

Cập nhật: 09:10 | 21/11/2019

TBCKVN - Tại Kỳ họp thứ 8 sáng ngày 21/11, Quốc hội dành thời gian thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

ky hop thu 8 ngay 2111 quoc hoi thao luan hai du an luat

Cán cân thương mại của TP. HCM tăng trưởng âm sau 10 tháng

ky hop thu 8 ngay 2111 quoc hoi thao luan hai du an luat

Bản tin bất động sản chiều ngày 19/11: Thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

ky hop thu 8 ngay 2111 quoc hoi thao luan hai du an luat

Thảo luận tại tổ nội dung này, các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thi hành Luật.

Các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi sửa đổi, bổ sung; trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh; việc bổ sung hình thức văn bản nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hình thức thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán Nhà nước; việc bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng đối với một số nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; việc bổ sung các trường hợp và thẩm quyền quyết định xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết Luật Thư viện. Sau nội dung này, các đại biểu thảo luận tại hội trường dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Việc sửa đổi Luật Thanh niên nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp; khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành; tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ, khả năng, trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 gồm 06 Chương, 62 điều, tăng 26 điều so với năm 2005.

ky hop thu 8 ngay 2111 quoc hoi thao luan hai du an luat Đòi nợ thuê: Chính phủ muốn cấm, đại biểu Quốc hội muốn quản

Cho ý kiến về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên đưa ngành, nghề này vào ...

ky hop thu 8 ngay 2111 quoc hoi thao luan hai du an luat Thông qua Bộ luật Lao động, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào ...

ky hop thu 8 ngay 2111 quoc hoi thao luan hai du an luat Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41

Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41 gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 ...

Văn Thắng