KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 800 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 3,5%

Cập nhật: 12:03 | 19/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UpCoM: KLB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2024. Đại hội sẽ thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và nhiều nội dung khác. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tới.

Theo đó, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở dưới mức 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 800 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 3,5%
Ảnh: Internet

Ngân hàng này đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 90.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2023; tổng nguồn vốn huy động đạt 81.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ đồng với mức tăng lần lượt là 3,2% và 14,3% so với cuối năm trước.

Trong năm 2023, KienlongBank đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027. Với định hướng trong giai đoạn tới là tập trung tăng cường năng lực quản trị, kiện toàn bộ máy và nguồn lực tài chính để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại và toàn diện vào năm 2025, tại Đại hội lần này, KienlongBank cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này để sớm đáp ứng yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sắp có hiệu lực.

Tại báo cáo kết quả kinh doanh, KienlongBank ghi nhận lãi thuần đạt 542,6 tỷ đồng; lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 144,6 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt mang về cho nhà băng này 22,3 tỷ và 31,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023 của ngân hàng KienlongBank ghi nhận đạt 79,5 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận trong năm 2023 lên 719 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023, mang về tổng 574 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Số liệu tại thời điểm 31/12/2023 ghi nhận, tổng tài sản của nhà băng này đạt 86.972 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng đạt 56.897 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 52.580 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm.

Tỷ lệ nợ xấu trong năm 2023 của KienlongBank được kiểm soát ở mức 1,42%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN. Bên cạnh đó, ngân hàng này đã thực hiện thêm các khoản trích lập dự phòng trong năm 2023 với mục tiêu nâng cao nguồn lực, gia tăng bộ đệm thực hiện bao phủ nợ xấu...

Là năm đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023 - 2027), để có được kết quả kinh doanh tích cực này, ngân hàng KienlongBank đã tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Năm 2023 cũng là năm ghi nhận những nỗ lực chung tay của KienlongBank trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi 8 lần liên tục thực hiện giảm lãi suất cho vay với tổng mức giảm trên 3%, vượt mục tiêu mà Chính phủ và NHNN đề ra (từ 1,5 - 2%).

Ngày 27/10/1995, Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động. Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản (KBA) – Ngân hàng TMCP Kiên Long. Mạng lưới hoạt động gồm có: Hội sở, 02 Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 134 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên toàn quốc.

Hoạt động chính: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

KienlongBank bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Bắc

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám ...

Kế toán trưởng tại một ngân hàng thôi đảm nhiệm chức vụ

Sau 9 năm gia nhập Ngân hàng Kienlongbank, bà Phạm Thị Mỹ Chi chính thức thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế ...

KienlongBank tăng trưởng ổn định trong quý 3/2023

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận quý 3/2023 của KienlongBank tăng 44% một phần đến từ việc cắt giảm dự phòng ...

Tường San