• Tương lai của các startup công nghệ tài chính trở nên bấp bênh vì COVID-19

    Tương lai của các startup công nghệ tài chính trở nên bấp bênh vì COVID-19

    Lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) đang phát triển nhanh chóng tại châu Á trong vài năm gần đây. Nhưng cũng giống như nhiều lĩnh vực khác, ngành này cũng chịu tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19. Entrepreneur liệt kê những tác động cực và tiêu cực từ đại dịch này đối với công nghệ tài chính
    15:03 | 14/10/2020
1 2