Khuyến khích mở chi nhánh, phòng giao dịch ở nông thôn

Cập nhật: 14:57 | 28/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ sửa đổi Thông tư số 21/2013/TT-NHNN, quy định số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại tại vùng nông thôn chiếm ít nhất 50% tổng số chi nhánh được phép thành lập trong một năm.

Cụ thể, sau 10 năm triển khai Thông tư số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Ngân hàng Nhà nước đã quyết định xây dựng dự thảo thông tư "Quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM" thay thế Thông tư 21.

Khuyến khích mở chi nhánh, phòng giao dịch ở nông thôn
Hình minh họa.

Một trong những mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra là đến cuối năm 2025 có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành; ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 25%.

Chính vì thế, Thông tư 21 sẽ được sửa đổi theo hướng khuyến khích các tổ chức tín dụng mở mới các chi nhánh, phòng giao dịch ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời giảm dần chi nhánh, phòng giao dịch ở khu vực thành thị, nhằm góp phần hiện thực hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Thông tư được xây dựng theo hướng bổ sung hiện diện thương mại khác của NHTM là ngân hàng con tại nước ngoài, bổ sung quy định về thành lập chi nhánh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, sửa đổi công thức tính số chi nhánh mà NHTM được thành lập, bổ sung trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch và bổ sung quy định về điều kiện thành lập chi nhánh theo kết quả xếp hạng ngân hàng.

Được biết, Dự thảo thông tư gồm 6 chương, 34 điều. Trong đó, Dự thảo bổ sung quy định mới ở Điểm i, Khoản 1, Điều 6 như sau: "Trường hợp NHTM đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch ở địa bàn không phải vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, NHTM phải được xếp hạng A,B của năm trước liền kề năm đề nghị (trừ NHTM không thuộc đối tượng xếp hạng theo quy định của NHNN về xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)..."

Dự thảo Thông tư đã đưa ra công thức mới về số lượng chi nhánh, Phòng Giao dịch được thành lập (Điều 7). Theo đó, cách tính số lượng chi nhánh, PGD của một NHTM được thành lập phải đảm bảo công thức: 300 x N1 + 100 x M1 + 50 x N2 + 20 x M2 < C.

Trong đó: C là giá trị thực của vốn điều lệ của NHTM đến thời điểm đề nghị (tỷ đồng);

N1 là số lượng chi nhánh đã thành lập và đề nghị thành lập tại khu vực nội thành thành phố Hà Nội và khu vực nội thành TP HCM;

N2 là số lượng chi nhánh đã thành lập và đề nghị thành lập tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội, khu vực ngoại thành TP HCM; và các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương;

M1 là số lượng PGD đã thành lập và đề nghị thành lập tại khu vực nội thành thành phố Hà Nội và khu vực nội thành TP HCM;

M2 là số lượng PGD đã thành lập và đề nghị thành lập tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội, khu vực ngoại thành TP HCM; và các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.

So với công thức tính hiện hành (30 x N1 + 50 x N2 < C) công thức mới đã nâng mức tiền mặt lên và bổ sung thêm các biến số M1, M2. Ban soạn thảo cho rằng việc bổ sung những biến số mới phù hợp với thực tế hiện nay khi quy mô vốn điều lệ của các ngân hàng đã thay đổi rất lớn so với năm 2013.

Nhằm hạn chế tình trạng phân bổ mạng lưới hoạt động không đồng đều giữa khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và khu vực thành thị, đồng thời khuyến khích các NHTM phát triển mạng lưới tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, dự thảo sửa đổi mục 4, Điều 7.

Chính vì vậy, NHTM được phép thành lập không quá 5 chi nhánh trong một năm tài chính. Số lượng chi nhánh được phép thành lập tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chiếm ít nhất 50% tổng số chi nhánh được phép thành lập trong một năm tài chính...

Điều 11 quy định về số lượng phòng giao dịch được thành lập cũng được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho các NHTM hiện có số lượng phòng giao dịch đã vượt quy định được tiếp tục mở mạng lưới tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, dự thảo cũng thắt chặt thêm về số lượng phòng giao dịch được thành lập mới tại Hà Nội, TP HCM và các thành phố trực thuộc trung ương.

TS Cấn Văn Lực: Cần cơ chế “khuyến khích” hộ kinh doanh nâng cấp thành doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để “khuyến khích” hộ kinh doanh nâng cấp thành doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là ...

"Cá mập" Pyn Elite Fund: Lãi suất thấp hơn sẽ khuyến khích nhà đầu tư quay lại mua cổ phiếu

Ông Petri Deryng cho rằng đang có rất nhiều cổ phiếu ở mức giá rẻ và lãi suất thấp hơn sẽ khuyến khích các nhà ...

Thùy Chi (T/H)