Thanh Hóa:

Khu đô thị TNR Stars Lam Sơn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cập nhật: 15:41 | 09/08/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngày 4/8/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã có thông báo gửi Công ty CP Bất động sản HANOVID khẳng định, toàn bộ các lô đất tại dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (tên thương mại TNR Stars Lam Sơn) hiện vẫn chưa đầu tư xây dựng công trình nhà ở trên đất nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm do ngành thuế thực hiện đạt hơn 17.600 tỷ đồng

Thanh Hoá: Nhiều người mất tiền tỷ vì bị Hacker tấn công tài khoản ngân hàng

Thanh Hóa: Quy hoạch bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn giai đoạn 2021 - 2030

Sở TNMT Thanh Hóa khẳng định Khu đô thị thị trấn Lam Sơn – giai đoạn 2 chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Phối cảnh cổng chính của dự án TNR Stars Lam Sơn

Theo nguồn tin của PV Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, ngày 4/8/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã có thông báo gửi trả lời một số đề nghị của Công ty CP Bất động sản HANOVID. Nội dung thông báo nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (tên thương mại TNR Stars Lam Sơn) của Công ty CP Bất động sản HANO-VID.

Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có ý kiến như sau: Công ty CP Bất động sản HANO-VID được UBND Tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – giai đoạn 2 tại Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 và giao đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 03/02/3021 (đợt 1), Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 (đợt 2).

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân được UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 14/02/2020. Công ty CP Bất động sản HANO-VID đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.

Kết quả kiềm tra hiện trạng sử dụng đất cho thấy: Dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: san nền, giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước) đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải và kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Về việc đầu tư xây dựng công trình nhà ở trên đất: Toàn bộ các lô đất tại Dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân hiện chưa đầu tư xây dựng công trình nhà ở trên đất. Căn cứ pháp lý: Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 4480/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn – Sao Vàng (tỷ lệ 1/5.000) bao gồm thị trấn Lam Sơn, Sao Vàng và các xã: Xuân Lam, Xuân Hưng, Xuân Bái, Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Sơn, Thọ Xương, Thọ Lâm.

KĐT thị trấn Lam Sơn – giai đoạn 2 chưa đủ điều kiện mở bán
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cho rằng đến thời điểm này HANOVID chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 5304/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân. Theo đó, nội dung tại điểm 5.2 Mục I Phần 2 Hồ sơ mời thầu đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kèm theo Văn bản số 6970/SKHĐT-TĐ ngày 20/12/2018 thể hiện mục đích sử dụng đất như sau: “Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.”

Khoản 2 Điều 6 Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – giai đoạn II số 168/2019/HĐ-ĐTDA ngày 12/9/2019 giữa UBND huyện Thọ Xuân và Công ty CP Bất động sản HANOVID quy định về nghĩa vụ của bên B (Công ty CP Bất động sản HANO-VID) như sau: “Thực hiện đầy đủ đảm bảo các quy định của Nhà nước, các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản".

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản để nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật Nhà ở.

Chỉ được phép bàn giao nhà ở cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó”.

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân; kể từ ngày 27/12/2014, toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Thọ Xương thuộc phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng. Như vậy, địa điểm thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân thuộc khu vực đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt và thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

KĐT thị trấn Lam Sơn – giai đoạn 2 chưa đủ điều kiện mở bán

Chỉ cần gõ vào cụm từ “Bán đất nền dự án tại TNR Stars Lam Sơn” có thể hiển thị hàng trăm kết quả rao bán dự án khắp các trang mạng xã hội

Dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: san nền, giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước) đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải và kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; được Phòng Kinh tế hạ tầng – UBND huyện Thọ Xuân xác nhận hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng tại Thông báo số 151/TBKTHT ngày 17/6/2022.

Tuy nhiên, Dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân chưa được UBND tỉnh công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) và chưa được UBND tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

"Do đó, toàn bộ các lô đất tại Dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân hiện chưa đầu tư xây dựng công trình nhà ở trên đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Đề nghị Công ty CP Bất động sản HANO-VID thực hiện dự án theo đúng nội dung đã ký kết với UBND huyện Thọ Xuân tại Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – giai đoạn II số 168/2019/HĐ-ĐTDA ngày 12/9/2019

Theo tài liệu mà phóng viên có được, trước đó vào tháng 6/2022, Công ty CP Bất động sản HANOVID đã có Văn bản số 397/2022/BC-HNV/DA4 báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá về tình hình thực hiện dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân – giai đoạn 2, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá xem xét, thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân – giai đoạn 2

Trong văn bản báo cáo, HANOVID cho biết, dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân – giai đoạn 2 đã thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, bãi đỗ xe…) theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Trên cơ sở đó, HANOVID đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá xem xét, thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân – giai đoạn 2 làm căn cứ để chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nhật Nam