Khoáng sản Bình Dương (KSB) báo lãi giảm hơn 22% trong 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 10:02 | 10/08/2022 Theo dõi KTCK trên

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE: KSB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần giảm 4% xuống 545,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 22,2% còn 99,2 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế giảm 22,2% còn 99,2 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của KSB, tính đến 30/6, Bimico có 4.138 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 3,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 50,5% với 2.090,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là 1.819,2 tỷ đồng, giảm 5,5%. Biến động này phần lớn do phải thu ngắn hạn khác giảm từ 1.585,6 tỷ đồng xuống 1.481,8 tỷ đồng, trong đó 83,8% là phải thu từ hợp đồng ủy thác đầu tư, tương đương 1.242,2 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm.

Khoáng sản Bình Dương (KSB) báo lãi giảm hơn 22% trong 6 tháng đầu năm 2022
KSB Bimico (KSB) báo lãi giảm hơn 22% trong 6 tháng đầu năm 2022

Các khoản tương đương tiền gấp 11 lần lên 110 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng tăng 12,8% lên 93,6 tỷ đồng. Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,2 lần lên 204,3 tỷ đồng.

Xét tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 15% xuống 520,5 tỷ đồng. Sự biến động này phần lớn là do chi phí đền bù và xây dựng cơ bản khu công nghiệp Đất Cuốc giảm 33,6% xuống 272,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm 39,5% xuống 233,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp phát sinh 136,7 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng VietBank – chi nhánh Sài Gòn song không còn 300 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả. Nợ thuê tài chính đối với Vietcombank Leasing – chi nhánh TP HCM giảm 42,6% xuống 5,4 tỷ đồng.

Nợ vay dài hạn gấp 2,7 lần lên 927,1 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp phát sinh 584,2 tỷ đồng vay VietBank – chi nhánh Sài Gòn. Tổng nợ vay tài chính là 1.160,8 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh quý II năm nay, doanh thu thuần giảm 11,5% còn 284 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, 2 nguồn thu lớn là doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ và doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng ghi nhận 1 lần đều giảm, lần lượt là 19,1% và 5,4% xuống 137 tỷ đồng và 129 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán đi ngang ở mức 165 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp giảm 24% xuống 118,6 tỷ đồng.

Với lãi cho vay gấp 3,8 lần lên 17,7 tỷ đồng, kéo theo doanh thu tài chính tăng 183% lên hơn 17,8 tỷ đồng. Song chi phí tài chính tăng gần 30% lên 36,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng trưởng từ 28,2 tỷ đồng lên 36,2 tỷ đồng. Chi phí hoạt động đều giảm trong kỳ, với chi phí bán hàng giảm 34,2% xuống 14,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,8% xuống 13,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 25,2% xuống 57,2 tỷ đồng. EPS giảm từ 880 đồng xuống 646 đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần giảm 4% xuống 545,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 22,2% còn 99,2 tỷ đồng. EPS giảm từ 1.415 đồng xuống 1.119 đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm nay đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và cho thuê khu công nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng 20%; lãi sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện năm trước. Theo đó, doanh thu đạt 45,4% mục tiêu còn lợi nhuận hoàn thành 35,4% chỉ tiêu cả năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 956,2 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 766,3 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 179,4 tỷ đồng.

Doanh thu tăng 6% trong quý I/2022

Quý I/2022, KSB Bimico ghi nhận doanh thu tăng 6% đạt 262 tỷ đồng. Giá vốn tăng 21,4% nên lợi nhuận gộp ghi nhận giảm 12% xuống 103 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí tài chính tăng nhưng chi phí bán hàng và quản lý cùng giảm, nên lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 42 tỷ đồng, giảm 18%.

Như vậy, kết thúc quý I/2022, KSB Bimico đã hoàn thành được 21,8% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ cho thuê đất tăng từ 106 tỷ đồng lên 145,3 tỷ đồng nhưng bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (đá xây dựng, sét gạch ngói…) giảm từ 125,4 tỷ đồng xuống 104 tỷ đồng. Biên lợi nhuận mảng cho thuê đất giảm từ 66,3% về 46,7%. Biên lợi nhuận gộp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cũng giảm từ 28,2% về 26,3%.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản KSB Bimico đạt 4.169 tỷ đồng, tăng thêm 184 tỷ đồng. Chiếm phần lớn là khoản phải thu với 1.907 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 94 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng. Doanh nghiệp giảm đáng kể khoản vay ngắn hạn từ 387 tỷ đồng xuống 82 tỷ đồng nhưng tăng mạnh vay dài hạn từ 343 tỷ đồng lên 989 tỷ đồng.

Năm 2022, KSB Bimico lên kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng 20%; lãi sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện năm trước.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, HĐQT Công ty KSB Bimico cũng trình phương án chào bán 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 50% với giá 16.000 đồng/ cổ phiếu. Thời điểm thực hiện trong quý II đến quý IV năm nay.

Nếu chào bán thành công, KSB Bimico sẽ thu về được khoảng 610,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được doanh nghiệp dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB (450 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (160 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời điểm thực hiện trong năm 2022 hoặc quý I/2023.

Với hơn 875 tỷ đồng huy động được, KSB Bimico dự kiến dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB (500 tỷ đồng) và đầu tư mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương (375 tỷ đồng).

Được biết, đây là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2010, KSB Bimico tiến hành huy động vốn bằng cách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ với tổng khối lượng khoảng 73,1 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ đông hiện hữu, KSB Bimico cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 4,59% với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ thời điểm phát hành.

Như vậy, thông qua các phương án, doanh nghiệp khoáng sản sẽ tăng vốn gấp đôi, từ 766 tỷ đồng lên 1.532,3 tỷ đồng. Theo lý giải của ban lãnh đạo Công ty, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá, công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, cổ phiếu KSB giảm 450 đồng về mức 29.000/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 1,3 triệu đơn vị.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

KSB Bimico (KSB) dự kiến lãi 280 tỷ đồng trong năm 2022, lần đầu tiên chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB Bimico; HoSE: KSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm ...

Khoáng sản Bình Dương (KSB) lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB Bimico – Mã: KSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Doanh ...

Khoáng sản Bình Dương (KSB) dự kiến phát hành khoảng 73,1 triệu cổ phiếu

Theo tài liệu họp ĐHCĐ, HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Bimico (HOSE – Mã: KSB) đã thông qua kế hoạch ...

Đức Chiến