• thoi gian chinh la tien bac va nguoc lai

    Thời gian chính là tiền bạc và ngược lại

    Sức mạnh của đồng tiền chỉ xuất hiện khi chúng ta trao cho nó điều đó, kiểm soát nhu cầu bản thân để làm chủ đồng tiền chứ không phải làm nô lệ của chúng.
    15:06 | 13/07/2020
|< < 1 2 3 > >|