ITA: 'Bà Đặng Thị Hoàng Yến không nhận một đồng tiền mặt nào, đã phải hy sinh rất lớn, tự nguyện nhận trách nhiệm'

Cập nhật: 11:44 | 28/09/2022 Theo dõi KTCK trên

Phía ITA cho rằng, đối với các khoản phải thu, ủy thác đầu tư liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến lên đến hàng trăm tỷ đồng gây tranh cãi thời gian qua, thực chất là khoản tiền ITA đã bỏ ra đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng và đất đai của Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương từ năm 2008.

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), phúc đáp công văn của HOSE về việc giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2022.

Huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, Công ty Đầu tư BĐS Sơn Kim nặng gánh nợ vay
Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT ITA

ITA giải trình, về ý kiến ngoại trừ kiểm toán tại BCTC soát xét, đây là khoản uỷ thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ do bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT của ITA đại diện tham gia và đã thông qua các biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2019 đến 2021 của ITA.

Cụ thể, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 108/2000/BB-ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 1/8/2020 của Công ty CP Đầu Tư Tân Đức, là công ty con của ITA, với số tiền là 314,1 tỷ đồng (số dư tại ngày 31/12/2021 là 91 tỷ đồng hạch toán ở khoản mục Phải thu khác) được doanh nghiệp ghi nhận vào khoản mục Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

"Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ là do số tiền trên chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận. Thời gian tới, ITA sẽ làm việc để hoàn thiện theo yêu cầu của kiểm toán", ITA khẳng định trong công văn gửi HOSE.

Bên cạnh đó, về chi tiết các khoản tạm ứng không lãi suất tại thuyết minh 6.1 BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng với số tiền hơn 1.461 tỷ đồng, bao gồm các khoản tiền lớn chi cho Công ty CP Đại học Tân Tạo (gần 600 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Nghiên cứu & XK Gạo thơm ITA-RICE (236 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Tin học & TV Xây dựng Phương Nam (hơn 177 tỷ đồng)...

Phía ITA cho rằng, đó là các khoản tạm ứng cho các công ty có mối quan hệ công ty liên doanh, liên kết được thể hiện cụ thể trên BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022, thuyết minh số V.4.2.

"Tuy nhiên, HOSE vẫn yêu cầu phải giải trình nhắc lại là điều bất bình thường. ITA đề nghị Sở nếu đã yêu cầu chúng tôi phải tách riêng giải trình thì cũng cần phải yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp niêm yết khác cũng thực hiện để đảm bảo sự công bằng đối với doanh nghiệp niêm yết", ITA cho hay.

Về các khoản phải thu, ủy thác đầu tư liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas), thực chất bà Đặng Thị Hoàng Yến hoàn toàn không nhận bất cứ một đồng tiền mặt nào, mà đây là khoản tiền ITA đã bỏ tiền ra đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng và đất đai của nhà máy nhiệt Điện Kiên Lương từ năm 2008, theo ITA.

Sau đó dự án bị ngừng lại do bị loại bỏ khỏi tổng sơ đồ Điện 7 và Bộ Công Thương đã loại dự Án nhiệt điện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) ra khỏi quy hoạch phát triển nguồn điện quốc gia. Chính vì vậy, toàn bộ phần đất đai hàng trăm hecta và cơ sở hạ tầng đang xây dựng dở dang của nhà máy nhiệt Điện Kiên Lương lãng phí nằm đó hơn chục năm và hàng năm kiểm toán E&Y đều nhắc nhở ITA loại trừ.

Nếu phải thực hiện theo yêu cầu của kiểm toán sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và cổ đông. Chính vì vậy, bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận trách nhiệm cá nhân để hoàn lại khoản đầu tư này cho ITA.

"Đây chính là thiện ý và sự hy sinh rất lớn của cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị tự nguyện đứng ra nhận trách, nhiệm cho khoản đầu tư đã bị lãng phí", ITA nhấn mạnh.

Thanh Phong