Hơn 60 triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

Cập nhật: 16:47 | 22/02/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngày 21/2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 tính đến tháng 2 năm 2024...

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT: Hệ thống đã xác thực trên 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Hơn 60 triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
Ảnh minh họa

100% cơ sở khám chữa bênh BHYT đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp. với trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ quan BHXH đã liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Triển khai dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022, đối với dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện": Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT" (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình vào dịch vụ công này): Toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT qua dịch vụ công này.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử:

Trên toàn quốc có 1.225 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.180.937 dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến UBND xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử).

Cơ quan BHXH cũng đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt: 47%; chế độ BHXH một lần đạt: 94%, trợ cấp thất nghiệp đạt: 98%.

Về việc tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VneID, BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID. BHXH Việt Nam đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH lên ứng dụng VNeID.

Nhiều cải cách tiền lương cho người hưu trí, có công trong năm 2024

Với việc tiền lương bình quân tháng đóng BHXH tăng cao, người đóng BHXH (theo chính sách mới) càng dài sẽ được hưởng lương hưu ...

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh nâng cấp các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp ...

Đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu còn 10 năm được hưởng lương hưu

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Các chuyên gia cho rằng, thời gian ...

PV