• Đề xuất tăng 15% lương hưu từ đầu năm 2022

    Đề xuất tăng 15% lương hưu từ đầu năm 2022

    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó Bộ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 8 nhóm đối tượng từ ngày 1/1/2022.
    09:32 | 05/07/2021
|< < 1 2 3 > >|