HNX ra “tối hậu thư” cho các doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính

Cập nhật: 11:07 | 03/12/2023 Theo dõi KTCK trên

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp UPCoM không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

Theo HNX, nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, theo đó, công ty đại chúng phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

HNX ra “tối hậu thư” cho các doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính

Ngoài ra, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, trường hợp công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, HNX tăng cường theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin BCTC của tổ chức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, xử lý vi phạm theo Quy chế Đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, HNX sẽ đưa vào diện hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán hoặc BCTC bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Đồng thời, đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố BCTC kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

Có khá nhiều đơn vị trên thị trường UPCoM hiện nay bị đưa vào danh sách hạn chế giao dịch vì chưa công bố BCTC năm kiểm toán. HNX đã đề nghị doanh nghiệp giải trình lý do và có phương án giải quyết. Nếu cổ phiếu bị hạn chế giao dịch mà tổ chức đăng ký giao dịch không có giải pháp khắc phục, HNX sẽ thực hiện đình chỉ giao dịch những cổ phiếu đó theo hướng dẫn và quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 63 (sửa đổi, bổ sung), thể hiện kế hoạch chuyển toàn bộ 329 mã cổ phiếu niêm yết trên HNX về Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025.

Bắt đầu từ 1/7/2025, HNX sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, tất cả 859 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM cũng sẽ được chuyển về HoSE. Theo lộ trình, tới cuối năm 2026, toàn bộ cổ phiếu từ HNX và UPCoM sẽ chuyển về HoSE. Từ đó, HoSE sẽ tập trung vào các sản phẩm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, còn HNX chú trọng vào thị trường trái phiếu, phái sinh.

Công ty chứng khoán không kết nối được với hệ thống KRX sẽ bị hủy tư cách thành viên

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc kiểm thử hệ ...

Lãi hơn 1.300 tỷ đồng, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vượt kế hoạch cả năm

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, VNX báo lãi sau thuế 1.343 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, ...

HNX sẽ không nhận niêm yết cổ phiếu mới từ ngày 1/7/2025

Sẽ không tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới trên HNX từ ngày 1/7/2025 và chậm nhất đến hết năm 2026, sẽ hoàn thành việc ...

Quỳnh Nga