Hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng vượt giới hạn và khách hàng có dư nợ lớn

Cập nhật: 16:07 | 26/08/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN – Tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn số 6373/NHNN – TTGSNH về việc Thanh tra, giám sát ngân hàng kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng vượt giới hạn, cấp tín dụng đối với khách hàng có dư nợ lớn.

han che rui ro trong hoat dong cap tin dung vuot gioi han va khach hang co du no lonTheo đó, tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cấp tín dụng và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro; mở rộng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng.
Tình trạng nợ xấu hiện nay không ít do đó công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc sử dụng vốn vay, khả trả nợ của khách hàng, nhất là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, khách hàng và người có liên quan có dư nợ lớn, hạn chế các trường hợp có nợ xấu xảy ra cần được chú trọng.

Đối với việc cấp tín dụng vượt quá giới hạn trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng, khả năng huy động vốn, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng và đảm bảo chặt các quy định đảm bảo an toàn hoạt động. Tự chịu trách nhiệm về các đề xuất cấp tín dụng vượt giới hạn theo quy định của pháp luật.
Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Đây là việc làm cần thiết hạn chế các rủi ro trong giao dịch ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng và kiên quyết xử lý nghiêm TCTD vi phạm các giới hạn, quy định về cấp tín dụng. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cũng cần tăng cường giám sát mức độ tập trung tín dụng đối với khách hàng, hạn chế rủi ro và có đề xuất phù hợp với đề nghị cấp giới hạn của TCTD.

Cao Sơn

Tin liên quan