HAGL Agrico lộ diện hồi tố khoản lỗ 750 tỷ đồng trong năm 2016, lãi quý II/2017 chỉ còn gần 300 tỷ đồng?

Cập nhật: 06:39 | 01/08/2017 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Đây là khoản điều chỉnh hồi tố liên quan đến việc hạch toán báo cáo tài chính đối với nhóm công ty mía đường HAGL Agrico chuyển nhượng cho Thành Thành Công.

hagl agrico lo dien hoi to khoan lo 750 ty dong trong nam 2016 lai quy ii2017 chi con gan 300 ty dong

Lộ diện khoản hồi tố của HAGL Agrico.


Liên quan đến tình hình kinh doanh quý II/2017 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) cho hay, nhóm Công ty đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của CTCP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (gọi chung là Nhóm công ty mía đường) cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc nhóm Công ty mía đường cho một bên thứ ba vào ngày 31/8/2016 của HAGL Agrico.

Hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của nhóm công ty mía đường này.

Đáng chú ý là Ban giám đốc HAGL Agrico đã chấm dứt toàn bộ quyền kiểm soát đối với nhóm công ty mía đường sau này 31/8/2016 và đã sử dụng số liệu của bảng cân đối kế toán tại ngày 31/8/2016 và của báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cùng ngày của nhóm công ty mía đường để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn.

Theo kết quả hồi tố, HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ ròng 750 tỷ đồng vào kết quả năm 2016, làm cho lợi nhuận lũy kế tính đến hết năm 2016 giảm từ 1.142 còn 392 tỷ đồng. Đồng thời năm 2016 lỗ ròng tăng từ 985 lên 1.735 tỷ đồng.

HAGL Agrico cho biết, trong kỳ các hồ sơ pháp lý liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng 100% sở hữu của nhóm công ty tại nhóm công ty mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công đã hoàn tất vào ngày 22/5/2017. Theo đó, Ban Giám đốc nhóm Công ty đã chấm dứt quyền kiểm soát đối với nhóm công ty mía đường kể từ ngày này và quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và bao cáo tài chính cùng kỳ của nhóm công ty. Theo đó, nhóm công ty cũng đã ghi nhận khoản lãi của nghiệp vụ thanh lý khoản đầu tư này trong kỳ kế toán 6 tháng 2017.

Như vậy, nếu cấn trừ khoản lỗ hồi tố 750 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh quý II/2017 thì HAGL Agrico chỉ còn lãi khoảng 298 tỷ đồng.

Ban giám đốc HAGL Agrico cũng cho hay, đã tiến hành thay đổi phương án và cách thức sản xuất kinh doanh, một số tài sản đã được ghi giảm giá trị hoặc xóa sổ theo quy định.

D. Anh

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm