Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng ở Agribank kỳ hạn 12 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Cập nhật: 06:18 | 20/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Theo khảo sát ngày 20/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang áp dụng mức lãi suất tiết gửi cho khách hàng cá nhân trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ. Với 100 triệu kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Agribank nhận lãi ra sao?

Chi tiết, ngân hàng Agribank đang triển khai cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được nhận lãi suất huy động vốn là 1,6%/năm.

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng ở Agribank kỳ hạn 12 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?
Ảnh: Internet

Khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank với kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn là 1,9%/năm.

Các tài khoản tiền gửi được ngân hàng này áp dụng lãi suất là 3%/năm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng.

Đối với kỳ hạn dài 12 - 24 tháng, ngân hàng Agribank đang áp dụng mức lãi suất là 4,7%/năm - đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà khách hàng cá nhân được hưởng khi gửi tiết kiệm tại nhà băng này.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng Agribank sẽ được hưởng lãi suất thấp ở 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

1,60%

2 Tháng

1,60%

3 Tháng

1,90%

4 Tháng

1,90%

5 Tháng

1,90%

6 Tháng

3,00%

7 Tháng

3,00%

8 Tháng

3,00%

9 Tháng

3,00%

10 Tháng

3,00%

11 Tháng

3,00%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,70%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng ở Agribank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi.

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào nhà băng Agribank, với lãi suất 4,7% ở kì hạn 12 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

100 triệu đồng x 4,7%/12 x 12 tháng = 4,7 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để được hưởng tiền lãi cao nhất.

Lãi suất Agribank: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận lãi ra sao?

Theo khảo sát ngày 8/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang triển khai mức lãi suất tiết gửi ...

Có 200 triệu gửi tiết kiệm ở Agribank kỳ hạn 12 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Theo khảo sát ngày 11/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang triển khai mức lãi suất tiết gửi ...

Gửi tiết kiệm 1 tỷ ở Agribank kỳ hạn 12 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Theo khảo sát ngày 13/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang triển khai mức lãi suất tiết gửi ...

Tường San