Giao dịch chui cổ phiếu PPE, một cá nhân bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng

Cập nhật: 11:20 | 03/12/2023 Theo dõi KTCK trên

Ngày 1/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Văn Quân (địa chỉ: tổ 1 Cổ Bản, Đồng Mai, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 22/10/2021, ông Vũ Văn Quân đã thực hiện giao dịch mua 523.000 cổ phiếu PPE của Công ty CP Tư vấn đầu tư PP Enterprise dẫn đến số lượng cổ phiếu PPE sở hữu tăng từ 271.300 lên 794.300 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,57% lên 39,72% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam), nhưng ông Vũ Văn Quân không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Giao dịch chui cổ phiếu PPE, một cá nhân bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng

Với hành vi vi phạm trên, ông Vũ Văn Quân bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng. Cùng việc bị phạt tiền, ông Vũ Văn Quân còn phải khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên theo công bố thông tin trên trang thông tin điện tử HNX vào ngày 8/12/2021, ông Quân công bố về việc không còn là cổ đông lớn, số cổ phiếu đã bán là 495.000 cổ phiếu PPE, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu, ngày không còn là cổ đông lớn là ngày 3/12/2021.

Theo đó, ông Quân bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

"Ém" thông tin trái phiếu, doanh nghiệp "họ" Becamex bị phạt 70 triệu đồng

Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Becamex, chủ đầu tư hạ ...

Lỗi cũ chưa khắc phục, FLC Faros lại bị xử phạt hành chính

Ngày 24/11, UBCKNN cho biết vừa ban hành Quyết định số 359/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán ...

Vi phạm công bố thông tin, Đầu tư LDG (LDG) bị phạt 130 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ...

Quỳnh Nga